Var kan man läsa om banvakter?

Här har jag tänkt lägga in uppgifter om böcker och andra media där man kan läsa mer om banvakter och deras liv, och om banvaktsstugor. Tips mottages tacksamt!

1. Dokumentärt

1.1 Banvakts-, banförmans- och banmästarminnen.
En bok om knappt 100 sidor skriven av f.d. driftingenjören vid SJ Uno Lindmark (1922-1993). Han hade börjat som banvakt, vidareutbildat sig och stigit i graderna. Förutom mängder av fakta och många bilder och teckningar innehåller boken ett antal levnadsbeskrivningar av ofta färgstarka personer. För den som är det minsta intresserad av banvakter och deras stugor är boken oumbärlig. Utgiven 1991 av Banverket, ISBN 91-630-0791-6.

1.2 Född i en banvaktstuga. Uppsats om 36 sidor ingående i boken Järnvägsminnen, utgiven 1952 av Nordiska Museet som del 13 i serien Svenskt liv och arbete. I boken berättar anställda vid järnvägen om sin uppväxt och yrkeslivet i olika befattningar. Ludvig Lindén berättar om sin uppväxt i banvaktsstugan 207 Sandvik vid Södra stambanan, en av de bästa skildringar som skrivits om en banvaktsfamiljs villkor.

1.3 Banvakt 17. Nils Erik Wååg skriver om Bergslagernas Järnvägs banvaktsstuga nr 17 Viludden söder om Grängesberg. Under de 70 år som banvakter bodde längs Bergslagsbanan var det endast de två här biograferade Anders Lindahl och författarens far Johan Wååg som tjänstgjorde här. Svenska Järnvägsklubbens skriftserie nr 59.

1.4 Bo i banvaktsstuga; Bland banarbetare och banvakter. Avsnitt ur Sagan om en järnväg eller livet vid Svartälvsbanan 1887-1936 av Stig Arvefjord 1974.

1.5 Banvakt vid SJ Avsnitt i boken Bohusbanan 75 år. Ett försök till historiebeskrivning. Utgiven av Stenungsund Kulturnämnd 1982 Bohusbanan 75 år.

1.6 Det bevingade hjulets folk av Henry Kjellvard. Minnesskrift 1949 vid Svenska Järnvägsmannaförbundets 50-årsjubileum. Utförligt beskrivs all lägre järnvägspersonals villkor och kamp för förbättringar. Bl.a. finns i ett kapitel Banarbetarna - rallarnas arvtagare insprängt ett avsnitt Banvaktsförening med "dödfond", del I, s. 268, vari en banvaktsfamiljs ekonomiska förhållanden beskrivs åskådligt. Ett annat avsnitt, s. 271, "Här har jag kommandorätt" skildrar personalens otrygghet till anställningen genom några exempel där en banmästare råkat i onåd hos trafikchefen.

1.7 Nässjö - Oskarshamns järnväg 1874 - 1974, kortfattad historik av Sara-Lisa Adell. På s. 71-75 finns berättelsen om banavdelningen folk, som omfattade banmästare, banvakter och grindvakterskor.

1.8 Medan dressinen rullade - genom fyra tunnlar. Människor och händelser kring Bohusbanan.Bok av Märta Hillén 1998, ISBN 91-630-7222-X.
Boken handlar om en banvaktsfamiljs vardagsliv och om några andra människors liv och arbete i torp och gårdar utmed järnvägen och i skogarna omkring sjön Hällungen, om fosterbarns ofta svåra villkor. Berättaren återger ... hur hon som barn suttit på banvaktens dressin, mitt inne i en av de fyra svarta järnvägstunnlarna mellan Ödsmål och Svenshögen, när tåget kommit rusande ...

2. Skönlitteratur

2.1 Elin Wägner: Vinden vände bladen.
En diger roman om drygt 500 sidor, utgiven 1947. Författaren skriver själv om den: "Min avsikt var att skriva en roman från sekelskiftet om en banvakt med romannamnet Värdig, som mot Statens järnvägars ledning kämpade för den lägre personalens rätt att organisera sig och tvinga fram anständiga anställningsvillkor." Han gjorde sig impopulär bland befälet och hans död väckte misstankar att hans bragts om livet. Boken bygger på en verklig händelse 1907 då banvakten Magnus Persson i banvaktsstugan 239 Hörda norra överkördes och dödades av tåget.