Vad två banvaktsbilder kan berätta

Den här artikeln är skriven av framlidne Börje Nilsson och publicerad i Frostabygden 2007 (Frosta Härads Hembygdsförenings årsskrift).