Fagernäs banvaktstuga - Klintsjö hållplats

Jan Tjernqvist har skrivit ned lite minnen från 1950-60-talet.

"Bodde i Fagernäs, Pengsjö 1959 - 1966. Min mor bodde där till 1988.

I banvaktstugan öster om järnvägen bodde på 50-talet Harald och Rut Björkén. På tomten fanns en uthusbyggnad med bl.a. utedass avsett för resenärer. Minns att det fanns dörrar med spjälor för ventilation som var vanligt på den tiden. Det finns bilder på jvgsfoto.se. Jag tror att Harald var banvakt då.

Mittemot banvaktstugan väster om järnvägen fanns Klintsjö hållplats som var en liten kur med en stopptavla monterad på en stolpe på perrongen som man kunde vända mot norrgående eller södergående tåg för påstigande resenärer. Tavlan kunde givetvis också vändas parallellt med rälsen om inga påstigande väntade på tåg. Har själv åkt med tåg och rälsbussar mellan Klintsjö och Vännäs och Vännäsby, eftersom vi renoverade huset i Fagernäs 1959-61 och det inte fanns någon bilväg framdragen till huset. Vägen Pengsjö - Bojnäs bröts 1961-63 har jag för mig.

100 meter väster om och ovanför hållplatsen fanns det en stor västerbottensgård med ladugård som tillhörde lantbruksdirektör Nils Dannborg. Minns att vi bodde i det huset en kort period i början av 1950-talet någon gång.

Ovanför det bodde banvakten Sven Lundmark med hustrun Ragnhild i ett hus med tillhörande ladugård. Tror att han hade ansvar för sträckan söderut Vännäs - Hörnsjö. Mittemot vårt hus i Fagernäs, som fortfarande finns kvar (se bild jvgsfoto.se. Degermyr-Vännäs, utsikt österut ner mot Pengåns dalgång).

Ca 500 meter söder om Klintsjö hållplats och 50 meter öster om järnvägen fanns ett hus med tillhörande uthus 25 meter väster om järnvägen. Där bodde den gamle banarbetaren och rallaren Johan Hjalmar Nathanael Björkén* f. 1893-07-29, död 1981-11-05, ensam efter att hans mor Maria Charlotta Forsèn avlidit 1944 02 04.

Hans far banmästare Johan Hjalmar Nathanael Bergström Björkén hade avlidit i en tågolycka 1912-04-05 i Anundsjö. Hjalmar som var äldre bror till Harald föddes 1902-09-15, död 1999-09-30 och bodde i banvaktstugan vid Klintsjö hållplats. Huset övertogs av sonen Lars (lokförare) då Hjalmar avled. Tror att det huset också kan ha varit en banvaktsstuga"". Tyvärr brann huset ner till grunden 2010-07-24."

Anm: Om olyckan den 4 april 1912 då banmästare Björkén förolyckades finns en notis under Artiklar > Olyckshändelser. Sök på Björkén. *) Sonen Johan Hjalmar Nathanael Björkén hade faktiskt exakt samma namn som fadern. **) Den stugan har inte såvitt känt varit banvaktsstuga.

Var kan man läsa om banvakter?

Hur en banvaktsstuga ska byggas

Något om bandelsnummer

Den skenande hästen vid Medskog

En banvakts dotter i Maryhill berättar

En banvakts dotter i Södervidinge berättar

Hågkomster och glimtar ur ett skiftesrikt liv

Ingen försäkringsersättning för överkörd banvakt

Minnen från Bråten

Från gammalt till lite nyare ...

En banvakt allt-i-allo

Till- eller påbyggnad av banvaktsstugor

Järnvägen mellan Ljunga Verk och Johannisberg

Banvaktsstugor Örtofta - Lund

MSJ banvaktsstuga i Silvåkra

Banvaktsstugor i Osby

Tjugofyra år vid Storängsbergets fot

Olyckshändelser och tillbud, eldsvådor

Vaktstugan Gopen

Öfverfallen banvakt

Förbytta hustrur

Stolpen i Risa - en smalspårig järnvägshistoria

Sjunnerup 305 – minnen från 50-talet

Telefon i hvarje banvaktstuga

"De gamla rallaretagen flög i mej"

Också ett trafikhinder - en historia med knorr

Många klagomål

Hus- och brandsyn vid HNJ på 1910-talet

Banvaktstugan vid Brosjön – vad hände sedan?

Kärvt i kylan eller Banvakterna i Norrland och kölden

Transport av banvakt med familj och bohag

En påpasslig baningenjör.

Vad två banvaktsbilder kan berätta

SJ:s fågelholkar

När banvaktshemmet var som bäst

Fagernäs banvaktstuga - Klintsjö hållplats

En banvakts dagbok

Livet i Solsta banvaktsstuga

En banvakts minnen från Malmö-Genarps järnväg

Från banvakt till 1:e banmästare

För hundra år sedan

Den sista banvakten i Linneberg

Emma Lundkvist - äldst i Solsta

Karlströms i Oxbron – en banvaktsfamilj och en banvaktstuga

Gammal banadel (om fyra generationer järnvägare)

Fick böta 240 kr för omlagd växel

Banvakten försvinner

Banvakter och banvaktsbarn som gjort civil karriär

Åtta "pulsslag" om dagen för stationen i Jämnvallen

Banmästare Bengtsson berättar

Förste banmästare Ernst Nyström

Min barndom i Nubbtorp

En banvakt berättar

Hushållsbekymmer på landet

Dressiner i kollision (En kort betraktelse om likställighet mellan banbefäl och underlydande)

Hulda Franzén i Grännaforsa

Minnesbilder från svunnen tid

Sveriges förste rälsläggare

Mitt barndomshem, banvaktarstugan i Älvsjö

Karl Emil Göransson, banvakt i Djurkälla

Järnvägsstyrelsen och banvaktshustrun

Färdas med dressin på 90-talet

Vakt-Lars, en banvakt i Pålstorp

Banvakten och banan, ett rättsfall utan slut

Banvakten Johan Peter Johansson, några bilder

Överbanmästaren i Sundbyberg berättar

Det spökar i Loviksberg

Banvakt tvångsförflyttades - och grisen dog

En banvakts olyckliga öde

Banpersonalen utplanteras på nya malmbanan

Grindvakt trakasserad