Fagernäs banvaktstuga - Klintsjö hållplats

Jan Tjernqvist har skrivit ned lite minnen från 1950-60-talet.

    "Bodde i Fagernäs, Pengsjö 1959 - 1966. Min mor bodde där till 1988.
    I banvaktstugan öster om järnvägen bodde på 50-talet Harald och Rut Björkén. På tomten fanns en uthusbyggnad med bl.a. utedass avsett för resenärer. Minns att det fanns dörrar med spjälor för ventilation som var vanligt på den tiden. Det finns bilder på jvgsfoto.se. Jag tror att Harald var banvakt då.
    Mittemot banvaktstugan väster om järnvägen fanns Klintsjö hållplats som var en liten kur med en stopptavla monterad på en stolpe på perrongen som man kunde vända mot norrgående eller södergående tåg för påstigande resenärer. Tavlan kunde givetvis också vändas parallellt med rälsen om inga påstigande väntade på tåg. Har själv åkt med tåg och rälsbussar mellan Klintsjö och Vännäs och Vännäsby, eftersom vi renoverade huset i Fagernäs 1959-61 och det inte fanns någon bilväg framdragen till huset. Vägen Pengsjö - Bojnäs bröts 1961-63 har jag för mig.
    100 meter väster om och ovanför hållplatsen fanns det en stor västerbottensgård med ladugård som tillhörde lantbruksdirektör Nils Dannborg. Minns att vi bodde i det huset en kort period i början av 1950-talet någon gång.
    Ovanför det bodde banvakten Sven Lundmark med hustrun Ragnhild i ett hus med tillhörande ladugård. Tror att han hade ansvar för sträckan söderut Vännäs - Hörnsjö. Mittemot vårt hus i Fagernäs, som fortfarande finns kvar (se bild jvgsfoto.se. Degermyr-Vännäs, utsikt österut ner mot Pengåns dalgång).
    Ca 500 meter söder om Klintsjö hållplats och 50 meter öster om järnvägen fanns ett hus med tillhörande uthus 25 meter väster om järnvägen. Där bodde den gamle banarbetaren och rallaren Johan Hjalmar Nathanael Björkén* f. 1893-07-29, död 1981-11-05, ensam efter att hans mor Maria Charlotta Forsèn avlidit 1944 02 04.
    Hans far banmästare Johan Hjalmar Nathanael Bergström Björkén hade avlidit i en tågolycka 1912-04-05 i Anundsjö. Hjalmar som var äldre bror till Harald föddes 1902-09-15, död 1999-09-30 och bodde i banvaktstugan vid Klintsjö hållplats. Huset övertogs av sonen Lars (lokförare) då Hjalmar avled. Tror att det huset också kan ha varit en banvaktsstuga"". Tyvärr brann huset ner till grunden 2010-07-24."

Anm: Om olyckan den 4 april 1912 då banmästare Björkén förolyckades finns en notis under Artiklar > Olyckshändelser. Sök på Björkén. *) Sonen Johan Hjalmar Nathanael Björkén hade faktiskt exakt samma namn som fadern. **) Den stugan har inte såvitt känt varit banvaktsstuga.