En banvakts minnen från Malmö-Genarps järnväg

Gösta Andersson var banvakt i Hohög från 1924 tills banan lades ned 1948. I hans efterlämnade papper fanns denna berättelse om livet vid MGJ. Hans son Helge Andersson var redaktör för Malmö Kulturhistoriska Förenings årsskrift Elbogen och tog in faderns uppsats i 1981 års utgåva. Med föreningens välvilliga medgivande återges den här.


-


.


.


.


.


.


.


.


..


.


.


.


.


.


.


.