Vakt-Lars, en banvakt i Pålstorp

Lennart Johansson berättar om sin mormors far Lars "Vakt-Lars" Andersson


.

Lars Anderssons mor hette Anna Olofsdotter och var född 1783 den 14/3 på torpet Västeråsen.

Lars Gunnarsson född 1760 gifter sig med Anna och flyttar till Västeråsen.

De får fyra barn Anna, Katharina, Peter och Andreas, födda 1806 - 1816. År 1822 dör fadern Lars Gunnarsson och Anna Olofsdotter gifter om sig med Anders Andersson, född 1796 den 5/5 i Lilla Ubbared. De får sönerna Johannes, född 1823 den 21/12 och Lars, född 1827 den 15/4. Lars var alltså yngst av sina 5 syskon.

År 1848 flyttar Lars till torpet Svinabo i Stora Lundby. Det låg på en vacker plats i Öjaredsviken snett emot herrgården. Den 25/3 1849 gifter sig Lars med en av döttrarna på gården, nämligen Carolina Andersdotter, född 1821. Lars är "Åbo" på Svinabo till 1858 då han och familjen flyttar till Pålstorp för att bli banvakt på den nyöppnade Västra Stambanan.

Mellan åren 1850 och 1859 får Lars och Carolina 5 barn, nämligen Aron, Johan, Anna Charlotta, Mathilda och Lars Fredrik. Mathilda blev dock bara tre år och dog 1859 i TBC.

Året 1862 blev ett mycket dramatiskt år. Den 15/5 föddes det 6:e barnet Anna Sophia och en vecka senare dog modern Carolina, troligen i s.k. "barnsäng". Detta innebar att Lars då satt ensam med 5 barn, varav en nyfödd, medan tågen "rusade" förbi utanför banvaktsstugan.

Första hjälpen kom med att en "amma" ryckte in och matade den nyfödda. Denna "amma" var Britta Maria Andersdotter, född 1842 den 30/1 från Blåbärsås i Stora Lundby.

Hon hade i mars månad fött sin "oäkta" son Edvard. Edvard växte sedan upp hos morföräldrarna i Blåbärsås. Han benämns i samtliga husförhörsprotokoll som Edvard, Marias oäkta son. Man kan inte anklaga dåtidens präster för att vara speciellt diskreta.

Maria åtog sig uppenbarligen mer av sysslorna i banvaktstugan och den 27/12 1863 gifte sig hon och Lars. Maria och Lars fick ytterligare 7 barn mellan åren 1864 och 1886!

Nämligen: Wilhelm, Augusta, Emma Mathilda, Ellen, Carl, Knut Albert och Gustaf.

Ellen som föddes 1877 den 28/1 blev min mormor.

Dottern Anna Charlotta var endast 8 år när modern Carolina dog. Uppenbarligen ordnades något boende för henne i Göteborg där hon växte upp. Hon blev sedermera "bra gift" med handelsmannen Carl August Waller.

När "Vakt-Lars" var tillräckligt gammal för pensionering hade Charlotta och Carl byggt huset "Carlshöjd" som låg snett över spåren räknat från banvaktsstugan. Dit flyttade Lars med kvarvarande familj. Charlotta uppmanade så sin "lillasyster" Augusta att bryta sin förlovning och stanna hemma och ta hand om sina föräldrar. Och så blev det!

När den sista av föräldrarna dog, Maria 1927, såldes huset och Augusta fick flytta in till Gårda i Göteborg. Där bodde hon tills hon dog 99,5 år gammal!

När Lars hade pensionerats kom det en annan banvakt och efterträdde. Han hette Uddberg och hans yngste son hette Albin född 1903. Min mamma och hennes syskon som var på besök hos morföräldrarna lekte med denne Albin. En annan "lekkamrat" till Albin var uppenbarligen "Vakt-Lars". De var ofta på sjön och fiskade. Då fick Albin höra en massa historier om hur det gick till "förr på böggda". Till vår stora glädje umgicks vi med Albin ända in på 1970-talet. Albin som hade gott minne och var en god berättare, underhöll oss med gamla historier ända från mitten på 1800-talet.

Avslutningsvis:

Lars föddes 1827 den 15/4 och dog 93 år gammal 1920 den 8/5.
Lars 1:a hustru Carolina Andersdotter var född 1821 den 8/11 och dog 41 år gammal 1862 den 22/5.
Lars 2:a hustru Britta Maria Andersdotter var född 1842 den 30/1 och dog 85 år gammal 1927 den 23/3.
Tillsammans fick "Vakt-Lars 13 barn med sina två fruar. Endast ett av barnen dog innan det blev vuxet. Inget att undra på att Lars insåg behovet av en Söndagsskola i Skallsjö!

Skallsjö missionsförsamlings söndagsskola bildades av bl.a. Vakt-Lars.
Vid ett möte hos banvakten Fredrik Bilén i Krösekullen våren 1875 framförde kollegan Lars Andersson, vanligen kallad "Vakt-Lars", ett förslag om att en söndagsskola skulle startas. Lars Andersson hade läst om söndagsskolans framgång och dess välsignelse för barnen i England och att sådan verksamhet redan upptagits på flera platser i vårt land. Redan följande söndag samlade man barnen och därmed var den första söndagsskolan i Skallsjö startad. Vid samtal med gamla f.d. söndagsskolbarn berättas att söndagsskolan ambulerade från hem till hem söndag efter söndag. Enbart på Öijared hölls det söndagsskola på drygt dussintalet platser.

De första söndagsskollärarna på Öijared var, förutom Lars Andersson, Svante Jacobsson i Iglakärr, Fredrik Bilén, Petter Andreasson, Andreas Andersson och Karl Svensson.

Var kan man läsa om banvakter?

Hur en banvaktsstuga ska byggas

Något om bandelsnummer

Den skenande hästen vid Medskog

En banvakts dotter i Maryhill berättar

En banvakts dotter i Södervidinge berättar

Hågkomster och glimtar ur ett skiftesrikt liv

Ingen försäkringsersättning för överkörd banvakt

Minnen från Bråten

Från gammalt till lite nyare ...

En banvakt allt-i-allo

Till- eller påbyggnad av banvaktsstugor

Järnvägen mellan Ljunga Verk och Johannisberg

Banvaktsstugor Örtofta - Lund

MSJ banvaktsstuga i Silvåkra

Banvaktsstugor i Osby

Tjugofyra år vid Storängsbergets fot

Olyckshändelser och tillbud, eldsvådor

Vaktstugan Gopen

Öfverfallen banvakt

Förbytta hustrur

Stolpen i Risa - en smalspårig järnvägshistoria

Sjunnerup 305 – minnen från 50-talet

Telefon i hvarje banvaktstuga

"De gamla rallaretagen flög i mej"

Också ett trafikhinder - en historia med knorr

Många klagomål

Hus- och brandsyn vid HNJ på 1910-talet

Banvaktstugan vid Brosjön – vad hände sedan?

Kärvt i kylan eller Banvakterna i Norrland och kölden

Transport av banvakt med familj och bohag

En påpasslig baningenjör.

Vad två banvaktsbilder kan berätta

SJ:s fågelholkar

När banvaktshemmet var som bäst

Fagernäs banvaktstuga - Klintsjö hållplats

En banvakts dagbok

Livet i Solsta banvaktsstuga

En banvakts minnen från Malmö-Genarps järnväg

Från banvakt till 1:e banmästare

För hundra år sedan

Den sista banvakten i Linneberg

Emma Lundkvist - äldst i Solsta

Karlströms i Oxbron – en banvaktsfamilj och en banvaktstuga

Gammal banadel (om fyra generationer järnvägare)

Fick böta 240 kr för omlagd växel

Banvakten försvinner

Banvakter och banvaktsbarn som gjort civil karriär

Åtta "pulsslag" om dagen för stationen i Jämnvallen

Banmästare Bengtsson berättar

Förste banmästare Ernst Nyström

Min barndom i Nubbtorp

En banvakt berättar

Hushållsbekymmer på landet

Dressiner i kollision (En kort betraktelse om likställighet mellan banbefäl och underlydande)

Hulda Franzén i Grännaforsa

Minnesbilder från svunnen tid

Sveriges förste rälsläggare

Mitt barndomshem, banvaktarstugan i Älvsjö

Karl Emil Göransson, banvakt i Djurkälla

Järnvägsstyrelsen och banvaktshustrun

Färdas med dressin på 90-talet

Vakt-Lars, en banvakt i Pålstorp

Banvakten och banan, ett rättsfall utan slut

Banvakten Johan Peter Johansson, några bilder

Överbanmästaren i Sundbyberg berättar

Det spökar i Loviksberg

Banvakt tvångsförflyttades - och grisen dog

En banvakts olyckliga öde

Banpersonalen utplanteras på nya malmbanan

Grindvakt trakasserad