En banvakts dotter i Södervidinge berättar

Birgit Bernle, dotter till en av banvakterna i Södervidinge har gjort följande anteckningar om sina tidiga barndomsår i Södervidinge:

"Mina föräldrar Signe och Nils Karlsson flyttade till banvaktsstugan i Södervidinge, jag tror det var 1940-1941. Jag dottern Birgit är född 1939 och min bror Torsten Karlsson föddes 1942 när vi bodde i banvaktsstugan. Det fanns ingen bilväg varken från Gryet (Kävlinge) eller Södervidinge by. Vi delade stugan med Johan och Edit Nilsson. Både Johan och min far var banvakter. Vi bodde i den delen som låg mot Kävlinge. Jag minns när de la makadam, då fanns det ett tält på vår tomt där järnvägsarbetarna höll frukost och middag. Jag och min lillebror fick också ett smörgåspaket med oss och åt tillsammans med farbröderna.

Köket och ett rum var mot järnvägen och ett rum och stor hall mot gården. Vi hade gemensamt uthus och en gångväg till uthusen, där Johan Nilsson hade ritat ett streck i gången och vi barn fick inte gå över på deras sida av gången.

Den 24 oktober 1947 flyttade vi från banvaktsstugan i Södervidinge till banvaktsstugan 537 Hindby (även kallad Maryhill) i utkanten av Malmö. Även där var far banvakt. Jag undrar fortfarande hur de kunde flytta utan en bilväg."

Birgit Bernle har fortsatt sin berättelse:

Om sin barndom i banvaktsstugan 537 Hindby (Maryhill) har Birgit berättat mera. Se under Artiklar, En banvakts dotter i Maryhill berättar.

Var kan man läsa om banvakter?

Hur en banvaktsstuga ska byggas

Något om bandelsnummer

Den skenande hästen vid Medskog

En banvakts dotter i Maryhill berättar

En banvakts dotter i Södervidinge berättar

Hågkomster och glimtar ur ett skiftesrikt liv

Ingen försäkringsersättning för överkörd banvakt

Minnen från Bråten

Från gammalt till lite nyare ...

En banvakt allt-i-allo

Till- eller påbyggnad av banvaktsstugor

Järnvägen mellan Ljunga Verk och Johannisberg

Banvaktsstugor Örtofta - Lund

MSJ banvaktsstuga i Silvåkra

Banvaktsstugor i Osby

Tjugofyra år vid Storängsbergets fot

Olyckshändelser och tillbud, eldsvådor

Vaktstugan Gopen

Öfverfallen banvakt

Förbytta hustrur

Stolpen i Risa - en smalspårig järnvägshistoria

Sjunnerup 305 – minnen från 50-talet

Telefon i hvarje banvaktstuga

"De gamla rallaretagen flög i mej"

Också ett trafikhinder - en historia med knorr

Många klagomål

Hus- och brandsyn vid HNJ på 1910-talet

Banvaktstugan vid Brosjön – vad hände sedan?

Kärvt i kylan eller Banvakterna i Norrland och kölden

Transport av banvakt med familj och bohag

En påpasslig baningenjör.

Vad två banvaktsbilder kan berätta

SJ:s fågelholkar

När banvaktshemmet var som bäst

Fagernäs banvaktstuga - Klintsjö hållplats

En banvakts dagbok

Livet i Solsta banvaktsstuga

En banvakts minnen från Malmö-Genarps järnväg

Från banvakt till 1:e banmästare

För hundra år sedan

Den sista banvakten i Linneberg

Emma Lundkvist - äldst i Solsta

Karlströms i Oxbron – en banvaktsfamilj och en banvaktstuga

Gammal banadel (om fyra generationer järnvägare)

Fick böta 240 kr för omlagd växel

Banvakten försvinner

Banvakter och banvaktsbarn som gjort civil karriär

Åtta "pulsslag" om dagen för stationen i Jämnvallen

Banmästare Bengtsson berättar

Förste banmästare Ernst Nyström

Min barndom i Nubbtorp

En banvakt berättar

Hushållsbekymmer på landet

Dressiner i kollision (En kort betraktelse om likställighet mellan banbefäl och underlydande)

Hulda Franzén i Grännaforsa

Minnesbilder från svunnen tid

Sveriges förste rälsläggare

Mitt barndomshem, banvaktarstugan i Älvsjö

Karl Emil Göransson, banvakt i Djurkälla

Järnvägsstyrelsen och banvaktshustrun

Färdas med dressin på 90-talet

Vakt-Lars, en banvakt i Pålstorp

Banvakten och banan, ett rättsfall utan slut

Banvakten Johan Peter Johansson, några bilder

Överbanmästaren i Sundbyberg berättar

Det spökar i Loviksberg

Banvakt tvångsförflyttades - och grisen dog

En banvakts olyckliga öde

Banpersonalen utplanteras på nya malmbanan

Grindvakt trakasserad