Överbanmästaren i Sundbyberg berättar

Ur Dagens Nyheter 1945-07-03


Ivar Mellkvist längst till höger med arbetskamrater och -befäl vid Ängelsberg 1899-1900.

- Hur kändes det att bli en man i staten?
Den frågan ställde vi till överbanmästare Ivar Mellkvist på Sundbybergs station. Han har i 45 år varit på Stockholm-Västerås-Bergslagens Järnväg, som från och med denna vecka definitivt och officiellt övergår till SJ.

- Det kändes inte alls, svarade herr Mellkvist. Samma tåg kommer till samma station på samma tider. Men en väldig papperskvarn har satt i gång att mala, och det har blivit lite för mycket, tycker jag. Och en massa nya förordningar man måste sätta sig in i. Och så fick vi ut en tredjedels månadslön extra, så när jag tänker rätt efter kändes det nog av i alla fall.

Jag har hållit på vid järnvägar alltsen jag var pojke. Strax efter konfirmationen började jag och var med om att bygga linjen Krylbo – Örebro. Jag var med i Granholms arbetslag, så han och jag är gamla bekanta. Han for emellertid till Riksgränsbanan när vi var klara vid Örebro, och då ville jag inte med. Jag stannade kvar i mina egna hemtrakter i Västmanland. 1900 började jag vid Västeråsbanan, 1916 blev jag banmästare i Tillberga, och 1933 kom jag hit till Sundbyberg som överbanmästare.

Det har varit ett fint jobb hela tiden, gott samarbete och förtroende för ledningen. Olyckstillbud på linjen? Ett enda, det var då järnvägsbanken rasade vid Tortuna 1928, precis som jag kommit över med ett godståg. Men då var turen framme och hjälpte.

Lite orolig går man ju omkring och är nu – vi har nämligen haft något större löner här på Västerås-Bergslagen än motsvarande vid SJ. Men det har gått bra vid andra tillfällen när SJ övertagit enskilda järnvägar, så vi hoppas det bästa.

Var kan man läsa om banvakter?

Hur en banvaktsstuga ska byggas

Något om bandelsnummer

Den skenande hästen vid Medskog

En banvakts dotter i Maryhill berättar

En banvakts dotter i Södervidinge berättar

Hågkomster och glimtar ur ett skiftesrikt liv

Ingen försäkringsersättning för överkörd banvakt

Minnen från Bråten

Från gammalt till lite nyare ...

En banvakt allt-i-allo

Till- eller påbyggnad av banvaktsstugor

Järnvägen mellan Ljunga Verk och Johannisberg

Banvaktsstugor Örtofta - Lund

MSJ banvaktsstuga i Silvåkra

Banvaktsstugor i Osby

Tjugofyra år vid Storängsbergets fot

Olyckshändelser och tillbud, eldsvådor

Vaktstugan Gopen

Öfverfallen banvakt

Förbytta hustrur

Stolpen i Risa - en smalspårig järnvägshistoria

Sjunnerup 305 – minnen från 50-talet

Telefon i hvarje banvaktstuga

"De gamla rallaretagen flög i mej"

Också ett trafikhinder - en historia med knorr

Många klagomål

Hus- och brandsyn vid HNJ på 1910-talet

Banvaktstugan vid Brosjön – vad hände sedan?

Kärvt i kylan eller Banvakterna i Norrland och kölden

Transport av banvakt med familj och bohag

En påpasslig baningenjör.

Vad två banvaktsbilder kan berätta

SJ:s fågelholkar

När banvaktshemmet var som bäst

Fagernäs banvaktstuga - Klintsjö hållplats

En banvakts dagbok

Livet i Solsta banvaktsstuga

En banvakts minnen från Malmö-Genarps järnväg

Från banvakt till 1:e banmästare

För hundra år sedan

Den sista banvakten i Linneberg

Emma Lundkvist - äldst i Solsta

Karlströms i Oxbron – en banvaktsfamilj och en banvaktstuga

Gammal banadel (om fyra generationer järnvägare)

Fick böta 240 kr för omlagd växel

Banvakten försvinner

Banvakter och banvaktsbarn som gjort civil karriär

Åtta "pulsslag" om dagen för stationen i Jämnvallen

Banmästare Bengtsson berättar

Förste banmästare Ernst Nyström

Min barndom i Nubbtorp

En banvakt berättar

Hushållsbekymmer på landet

Dressiner i kollision (En kort betraktelse om likställighet mellan banbefäl och underlydande)

Hulda Franzén i Grännaforsa

Minnesbilder från svunnen tid

Sveriges förste rälsläggare

Mitt barndomshem, banvaktarstugan i Älvsjö

Karl Emil Göransson, banvakt i Djurkälla

Järnvägsstyrelsen och banvaktshustrun

Färdas med dressin på 90-talet

Vakt-Lars, en banvakt i Pålstorp

Banvakten och banan, ett rättsfall utan slut

Banvakten Johan Peter Johansson, några bilder

Överbanmästaren i Sundbyberg berättar

Det spökar i Loviksberg

Banvakt tvångsförflyttades - och grisen dog

En banvakts olyckliga öde

Banpersonalen utplanteras på nya malmbanan

Grindvakt trakasserad