Minnen från Bråten

Elvi Hagefalk föddes 1929, dotter till banvakten Harald Skoglund och hans hustru Ruth. Familjen flyttade 1936 till banvaktsstugan 332 Bråten, fyra km söder om Mariedamm vid linjen Hallsberg - Mjölby. Harald Skoglund efterträdde där sin far då denne pensionerades. Familjen bodde i Bråten till 1939. Här berättar Elvi några minnen från åren i Bråten.

"När jag skulle börja skolan blev far banvakt i Bråten och familjen fick flytta till banvaktsstugan. Den låg inklämd mellan järnvägen och landsvägen. I stugan fanns två rum och kök. Familjen bestod av far Harald Skoglund, mor Ruth, mig och min två år yngre bror, Karl-Gustav (Kalle) och 1937 föddes lillasyster Barbro.

Jag började skolan i Mariedamm, dit det var långt att gå men jag fick ofta åka dressin med far. När Kalle började skolan fick han en liten cykel av morfar, Adolf Jansson så att vi kunde cykla till skolan.

Mot landsvägen låg en huslänga med bodar, ladugård och i bortre ändan ett dass. Ännu längre bort låg ett svinhus. På andra sidan järnvägen fanns en jordkällare, en vedbod och ett hönshus. I jordkällaren hände det att polisen satt och väntade på rymlingar från ungdomsanstalten i Bona. Dessa följde järnvägsspåren mot bebodda trakter, för att inte gå vilse.

Det var inte mycket trafik på landsvägen så ”Kulla-Ivar” lät sina kor gå fritt i skogen. Jag var vettskrämd för korna. Det hände att jag stötte på dem, när jag var på väg hem från skolan och då vände jag på klacken och sprang till mormor i Lilla Blackfärd. Sedan fick hon följa mig hem.

Vi hade en get som hette Otti. Hon var inte så lätt att hantera för oss barn. När vi skulle ha in henne på kvällarna, motade hon in oss i ett hörn och sedan stångade hon oss i magen. Mamma mjölkade geten men det räckte inte, så Kalle och jag fick gå genom skogen till Äskedalen och köpa mjölk.

I bäcken fanns det kräftor som jag och min bror försökte fiska upp med en håv, som egentligen var en blå stråhatt. Jag minns inte att vi någonsin fick upp några.

Det hände att vi fick besök av luffare, som ville ha mat – och det fick de. Ibland ville de ha ett smörgåspaket. Smörgåsarna åt de sedan upp i ”Kabyssen” vid torvströfabriken. Mamma fick ståltrådsarbeten, såsom underlägg till kaffepannan eller strykjärnet, som tack för maten. På vintern kom det långa rader med hästskjutsar så kallade kolryssar. Det var bönder från Jacobshyttan, som var på väg till Mariedamm.

När jag tänker tillbaka på min barndom, minns jag tiden i banvaktsstugan som lycklig och harmonisk om än med inslag av farliga kor, bångstyrig get och mystiska, äventyrliga luffare."


Ladan vid banvaktsstugan Bråten. Från vänster: Lydia, Maria, Harald Skoglund m. brodern Sven, Gustav Skoglund, Sigrid (dotter till Gustav och Sofia), Ruth Jansson (Haralds fru). Bild från Barbro Flood. Foto: Okänd.

Var kan man läsa om banvakter?

Hur en banvaktsstuga ska byggas

Något om bandelsnummer

Den skenande hästen vid Medskog

En banvakts dotter i Maryhill berättar

En banvakts dotter i Södervidinge berättar

Hågkomster och glimtar ur ett skiftesrikt liv

Ingen försäkringsersättning för överkörd banvakt

Minnen från Bråten

Från gammalt till lite nyare ...

En banvakt allt-i-allo

Till- eller påbyggnad av banvaktsstugor

Järnvägen mellan Ljunga Verk och Johannisberg

Banvaktsstugor Örtofta - Lund

MSJ banvaktsstuga i Silvåkra

Banvaktsstugor i Osby

Tjugofyra år vid Storängsbergets fot

Olyckshändelser och tillbud, eldsvådor

Vaktstugan Gopen

Öfverfallen banvakt

Förbytta hustrur

Stolpen i Risa - en smalspårig järnvägshistoria

Sjunnerup 305 – minnen från 50-talet

Telefon i hvarje banvaktstuga

"De gamla rallaretagen flög i mej"

Också ett trafikhinder - en historia med knorr

Många klagomål

Hus- och brandsyn vid HNJ på 1910-talet

Banvaktstugan vid Brosjön – vad hände sedan?

Kärvt i kylan eller Banvakterna i Norrland och kölden

Transport av banvakt med familj och bohag

En påpasslig baningenjör.

Vad två banvaktsbilder kan berätta

SJ:s fågelholkar

När banvaktshemmet var som bäst

Fagernäs banvaktstuga - Klintsjö hållplats

En banvakts dagbok

Livet i Solsta banvaktsstuga

En banvakts minnen från Malmö-Genarps järnväg

Från banvakt till 1:e banmästare

För hundra år sedan

Den sista banvakten i Linneberg

Emma Lundkvist - äldst i Solsta

Karlströms i Oxbron – en banvaktsfamilj och en banvaktstuga

Gammal banadel (om fyra generationer järnvägare)

Fick böta 240 kr för omlagd växel

Banvakten försvinner

Banvakter och banvaktsbarn som gjort civil karriär

Åtta "pulsslag" om dagen för stationen i Jämnvallen

Banmästare Bengtsson berättar

Förste banmästare Ernst Nyström

Min barndom i Nubbtorp

En banvakt berättar

Hushållsbekymmer på landet

Dressiner i kollision (En kort betraktelse om likställighet mellan banbefäl och underlydande)

Hulda Franzén i Grännaforsa

Minnesbilder från svunnen tid

Sveriges förste rälsläggare

Mitt barndomshem, banvaktarstugan i Älvsjö

Karl Emil Göransson, banvakt i Djurkälla

Järnvägsstyrelsen och banvaktshustrun

Färdas med dressin på 90-talet

Vakt-Lars, en banvakt i Pålstorp

Banvakten och banan, ett rättsfall utan slut

Banvakten Johan Peter Johansson, några bilder

Överbanmästaren i Sundbyberg berättar

Det spökar i Loviksberg

Banvakt tvångsförflyttades - och grisen dog

En banvakts olyckliga öde

Banpersonalen utplanteras på nya malmbanan

Grindvakt trakasserad