När banvaktshemmet var som bäst

Ett tidningsurklipp troligen från 1950-talet. Där nämns att stugan skall säljas, vilket kan betyda att den är från 1959. Klippet bör komma ur en dagstidning i Tranås, men förfrågan hos de två tänkbara kandidaterna om tillstånd att få publicera artikeln har inte besvarats. Artikeln slutar lite abrupt, men resten saknas tyvärr. För att få hygglig storlek på texten har den fått breda ut sig över marginaltexten till höger.


--- Foto: --.


-- Foto: --.