När banvaktshemmet var som bäst

Ett tidningsurklipp troligen från 1950-talet. Klippet bör komma ur en dagstidning i Tranås, men förfrågan hos de två tänkbara kandidaterna om tillstånd att få publicera artikeln har inte besvarats. Artikeln slutar lite abrupt, men resten saknas tyvärr.


--- Foto: --.


-- Foto: --.