Förste banmästare Ernst Nyström

I boken Banvakts- banförmans- och banmästarminnen, Banverket 1991, har baningenjör Uno Lindmark, själv av banvaktsfamilj, bl.a. skrivit ett antal personporträtt, däribland detta. Återges i sammandrag med diverse tillägg.


.

Förste banmästare Ernst Nyström

Ernst Fritiof Nyström föddes den 2 november 1869 i Älgarås i Skaraborgs län. Han var son till banvakten Jan Pettersson Nyström och hans hustru Augusta Larsdotter, bördiga från Skövdetrakten. Ernst hade tre bröder och en syster men ingen mer än han kom att ägna sig åt järnvägslivet.

Extra vakt
Av hans bevarade inskrivningsbok framgår att han som ung redan 1890 anställdes han vid SJ i Älgarås 1890, troligen som extra banvakt. År 1893 kom Nyström till Hällnäs i Västerbotten, även då som extra banvakt. Delen Vännäs - Hällnäs av Norra stambanan var då öppnad för provisorisk trafik den 15 november 1892. Ordinarie banvakt blev han 1894. I Hällnäs tjänstgjorde han några år och gifte sig 1905 med bondflicka, Augusta Karolina Olofsson, (1875-1952), från Vindeln.

Banförman och banmästare
År 1902 flyttade han till Långträsk i Norrbotten som banförman. Där blev han banmästare 1913. Under tiden i Långträsk var han ofta utlånad som mätningsman för inköpt lokved, då detta var under första världskriget och ångloken eldades med ved.

I Långträsk föddes dottern Elsa den 20 oktober 1907. Familjen flyttade 1922 till Vindeln med tjänst som förste banmästare. Dagliga inspektioner med trampdressin och senare med motordressin var ett tjänsteåliggande för banmästare på den tiden. Jag minns Ernst från dessa inspektionsturer i början av 1930-talet, då han stilig i sin uniform bullrande drog fram över banmästaravdelningen. I Vindeln stannade han till pensioneringen 1932.

I samband med pensioneringen bosatte han och hustrun sig på hennes föräldragård i Vindeln. Ernst Nyström avled den 30 oktober 1945.

Dottern Elsa Nyström
Dottern har varit mig behjälplig och berättat när detta skrevs 1990. Hon är f.d. skolkökslärarinna och rektor och bosatt på föräldrarnas och morföräldrarnas gård i det natursköna Vindeln. Elsa Nyström berättar att fadern Ernst Nyström nog var en god och plikttrogen arbetsledare, men kanske något auktoritär. Hon berättar att fadern blev erbjuden en överbanmästartjänst i Kiruna och Luleå men avstod då hustrun inte ville flytta. Elsa Nyström är 83 år och vital och i fin form (hon avled 1999).

Var kan man läsa om banvakter?

Hur en banvaktsstuga ska byggas

Något om bandelsnummer

Den skenande hästen vid Medskog

En banvakts dotter i Maryhill berättar

En banvakts dotter i Södervidinge berättar

Hågkomster och glimtar ur ett skiftesrikt liv

Ingen försäkringsersättning för överkörd banvakt

Minnen från Bråten

Från gammalt till lite nyare ...

En banvakt allt-i-allo

Till- eller påbyggnad av banvaktsstugor

Järnvägen mellan Ljunga Verk och Johannisberg

Banvaktsstugor Örtofta - Lund

MSJ banvaktsstuga i Silvåkra

Banvaktsstugor i Osby

Tjugofyra år vid Storängsbergets fot

Olyckshändelser och tillbud, eldsvådor

Vaktstugan Gopen

Öfverfallen banvakt

Förbytta hustrur

Stolpen i Risa - en smalspårig järnvägshistoria

Sjunnerup 305 – minnen från 50-talet

Telefon i hvarje banvaktstuga

"De gamla rallaretagen flög i mej"

Också ett trafikhinder - en historia med knorr

Många klagomål

Hus- och brandsyn vid HNJ på 1910-talet

Banvaktstugan vid Brosjön – vad hände sedan?

Kärvt i kylan eller Banvakterna i Norrland och kölden

Transport av banvakt med familj och bohag

En påpasslig baningenjör.

Vad två banvaktsbilder kan berätta

SJ:s fågelholkar

När banvaktshemmet var som bäst

Fagernäs banvaktstuga - Klintsjö hållplats

En banvakts dagbok

Livet i Solsta banvaktsstuga

En banvakts minnen från Malmö-Genarps järnväg

Från banvakt till 1:e banmästare

För hundra år sedan

Den sista banvakten i Linneberg

Emma Lundkvist - äldst i Solsta

Karlströms i Oxbron – en banvaktsfamilj och en banvaktstuga

Gammal banadel (om fyra generationer järnvägare)

Fick böta 240 kr för omlagd växel

Banvakten försvinner

Banvakter och banvaktsbarn som gjort civil karriär

Åtta "pulsslag" om dagen för stationen i Jämnvallen

Banmästare Bengtsson berättar

Förste banmästare Ernst Nyström

Min barndom i Nubbtorp

En banvakt berättar

Hushållsbekymmer på landet

Dressiner i kollision (En kort betraktelse om likställighet mellan banbefäl och underlydande)

Hulda Franzén i Grännaforsa

Minnesbilder från svunnen tid

Sveriges förste rälsläggare

Mitt barndomshem, banvaktarstugan i Älvsjö

Karl Emil Göransson, banvakt i Djurkälla

Järnvägsstyrelsen och banvaktshustrun

Färdas med dressin på 90-talet

Vakt-Lars, en banvakt i Pålstorp

Banvakten och banan, ett rättsfall utan slut

Banvakten Johan Peter Johansson, några bilder

Överbanmästaren i Sundbyberg berättar

Det spökar i Loviksberg

Banvakt tvångsförflyttades - och grisen dog

En banvakts olyckliga öde

Banpersonalen utplanteras på nya malmbanan

Grindvakt trakasserad