Från gammalt till lite nyare ...

Göran Enqvist som tillsammans med Mikael Dahlgren forskar om bl.a. järnvägens uniformering och presenterar det på http://jernvaegs-contoret.blogspot.com har välvilligt låtit mig kopiera följande artikel om banvakters mössmärken.

Från gammalt till lite nyare ...


.

... kan man kanske beteckna förändringen i banvaktsplåtens form som genomfördes vid SJ under 1905. Mössplåten i sköldform, försedd med kunglig krona och karlens nummer, att bäras av ban- och brovakter samt signalkarlar och spårväxlare tillhörande banavdelningen, infördes första gången vid Statens järnvägstrafik i dess beklädnadsreglemente av den 5 april 1870. Tidigare bars ett stort mössemblem av stadsbudsmodell med texten "BANWAKT" utsågad ur mässingsplåten.

Banvakt 1162 Anders Gustaf Olof Gudmundsson, född den 6 december 1845, antogs som ordinarie banvakt den 1 november 1871 och fick då den drygt ett år gamla mössplåten med "sitt" nummer att sätta i mössan. De äldsta mössplåtarna kan ha lite olika form och utseende beroende på att de tillverkades av olika firmor eller i vissa fall vid SJ:s egen verkstad i Liljeholmen. Kanske var det så att man efterhand ville få ett enhetligt och litet modernare utseende och under 1905 beställdes det helt nya mössplåtar hos firma Sporrong. Den 27 maj 1905 härdades den nya stansen till en mössplåt som kom att bli den sista modellen vid SJ. Banvakt Gudmundsson hann bära båda varianterna i sin mössa! Det förtjänar också att nämnas att plåtarna levererades parvis, det vill säga att man tillhandahöll två med samma nummer. Någon bild på Gudmundsson har vi inte, men hans kollega banvakt 3057 Gustaf Adolf Johansson, född den 15 mars 1848 och antagen som ordinarie banvakt den 1 december 1874, får med sin mössplåt av 1905 års modell posera i stället.


.

Banvaktsplåtarna försvann vid SJ under 1909, då ett helt nytt uniformsreglemente togs i bruk, men det får vi återkomma till vid ett annat tillfälle.

Var kan man läsa om banvakter?

Hur en banvaktsstuga ska byggas

Något om bandelsnummer

Den skenande hästen vid Medskog

En banvakts dotter i Maryhill berättar

En banvakts dotter i Södervidinge berättar

Hågkomster och glimtar ur ett skiftesrikt liv

Ingen försäkringsersättning för överkörd banvakt

Minnen från Bråten

Från gammalt till lite nyare ...

En banvakt allt-i-allo

Till- eller påbyggnad av banvaktsstugor

Järnvägen mellan Ljunga Verk och Johannisberg

Banvaktsstugor Örtofta - Lund

MSJ banvaktsstuga i Silvåkra

Banvaktsstugor i Osby

Tjugofyra år vid Storängsbergets fot

Olyckshändelser och tillbud, eldsvådor

Vaktstugan Gopen

Öfverfallen banvakt

Förbytta hustrur

Stolpen i Risa - en smalspårig järnvägshistoria

Sjunnerup 305 – minnen från 50-talet

Telefon i hvarje banvaktstuga

"De gamla rallaretagen flög i mej"

Också ett trafikhinder - en historia med knorr

Många klagomål

Hus- och brandsyn vid HNJ på 1910-talet

Banvaktstugan vid Brosjön – vad hände sedan?

Kärvt i kylan eller Banvakterna i Norrland och kölden

Transport av banvakt med familj och bohag

En påpasslig baningenjör.

Vad två banvaktsbilder kan berätta

SJ:s fågelholkar

När banvaktshemmet var som bäst

Fagernäs banvaktstuga - Klintsjö hållplats

En banvakts dagbok

Livet i Solsta banvaktsstuga

En banvakts minnen från Malmö-Genarps järnväg

Från banvakt till 1:e banmästare

För hundra år sedan

Den sista banvakten i Linneberg

Emma Lundkvist - äldst i Solsta

Karlströms i Oxbron – en banvaktsfamilj och en banvaktstuga

Gammal banadel (om fyra generationer järnvägare)

Fick böta 240 kr för omlagd växel

Banvakten försvinner

Banvakter och banvaktsbarn som gjort civil karriär

Åtta "pulsslag" om dagen för stationen i Jämnvallen

Banmästare Bengtsson berättar

Förste banmästare Ernst Nyström

Min barndom i Nubbtorp

En banvakt berättar

Hushållsbekymmer på landet

Dressiner i kollision (En kort betraktelse om likställighet mellan banbefäl och underlydande)

Hulda Franzén i Grännaforsa

Minnesbilder från svunnen tid

Sveriges förste rälsläggare

Mitt barndomshem, banvaktarstugan i Älvsjö

Karl Emil Göransson, banvakt i Djurkälla

Järnvägsstyrelsen och banvaktshustrun

Färdas med dressin på 90-talet

Vakt-Lars, en banvakt i Pålstorp

Banvakten och banan, ett rättsfall utan slut

Banvakten Johan Peter Johansson, några bilder

Överbanmästaren i Sundbyberg berättar

Det spökar i Loviksberg

Banvakt tvångsförflyttades - och grisen dog

En banvakts olyckliga öde

Banpersonalen utplanteras på nya malmbanan

Grindvakt trakasserad