Från gammalt till lite nyare ...

Göran Enqvist som tillsammans med Mikael Dahlgren forskar om bl.a. järnvägens uniformering och presenterar det på http://jernvaegs-contoret.blogspot.com har välvilligt låtit mig kopiera följande artikel om banvakters mössmärken.

Från gammalt till lite nyare ...


.

... kan man kanske beteckna förändringen i banvaktsplåtens form som genomfördes vid SJ under 1905. Mössplåten i sköldform, försedd med kunglig krona och karlens nummer, att bäras av ban- och brovakter samt signalkarlar och spårväxlare tillhörande banavdelningen, infördes första gången vid Statens järnvägstrafik i dess beklädnadsreglemente av den 5 april 1870. Tidigare bars ett stort mössemblem av stadsbudsmodell med texten "BANWAKT" utsågad ur mässingsplåten.

Banvakt 1162 Anders Gustaf Olof Gudmundsson, född den 6 december 1845, antogs som ordinarie banvakt den 1 november 1871 och fick då den drygt ett år gamla mössplåten med "sitt" nummer att sätta i mössan. De äldsta mössplåtarna kan ha lite olika form och utseende beroende på att de tillverkades av olika firmor eller i vissa fall vid SJ:s egen verkstad i Liljeholmen. Kanske var det så att man efterhand ville få ett enhetligt och litet modernare utseende och under 1905 beställdes det helt nya mössplåtar hos firma Sporrong. Den 27 maj 1905 härdades den nya stansen till en mössplåt som kom att bli den sista modellen vid SJ. Banvakt Gudmundsson hann bära båda varianterna i sin mössa! Det förtjänar också att nämnas att plåtarna levererades parvis, det vill säga att man tillhandahöll två med samma nummer. Någon bild på Gudmundsson har vi inte, men hans kollega banvakt 3057 Gustaf Adolf Johansson, född den 15 mars 1848 och antagen som ordinarie banvakt den 1 december 1874, får med sin mössplåt av 1905 års modell posera i stället.


.

Banvaktsplåtarna försvann vid SJ under 1909, då ett helt nytt uniformsreglemente togs i bruk, men det får vi återkomma till vid ett annat tillfälle.