Banvaktstugan vid Brosjön – vad hände sedan?

I ett köpebrev, daterat 26 oktober 1953, kan man läsa följande:

”Stockholm-Rimbo Järnvägsaktiebolag försäljer härmed till Förste Sekreteraren S-E Nordin, Stockholm den järnvägsbolaget tillhöriga vid Brosjön på bandelen Dannemora-Hargshamn belägna banvaktstugan med tillhörande uthus i befintligt skick för en överenskommen köpeskilling av Ettusen (1.000:-) kronor, som härmed kvitteras. Samtliga byggnader, som omedelbart tillträdas, skola före den 1 oktober 1954 vara bortförda från järnvägsområdet.”

Den 21 maj 1954, såldes stugan vidare:

”Undertecknad försäljer härmed idag till Herr Aktuarien Birger Luthbom, Dalgången 5, Bromma, banvaktstugan i Brosjön vid Gimo, för en summa av tillhopa ettusen kronor.” Köparen var min far, säljaren, Sven-Erik Nordin, var hans kollega på Statens Järnvägar.

En månad senare påbörjades rivning/nedmontering av byggnaderna. Arbetet gjordes av Viktor och Bengt Henriksson i Gimo. Sammanlagt gick det åt 117,5 timmar till en kostnad av 5 kronor/timme. Rivningsvirket transporterades sedan med järnväg till Harg och därifrån med lastbil till Nysättra, Vätö Socken, där Lyhundra byggnadsnämnd (nu en del av Norrtälje kommun) beviljat bygglov för en sommarstuga. Lastbilstransporten sköttes av SLO, Stockholms Läns Omnibuss AB till en kostnad av 803:60. Sammanlagt behövdes det fyra vändor mellan Harg och Nysättra för lastbil med släp för att få med allt.

Sommaren 1954, när stugan sedan byggdes upp igen i Nysättra, bodde vår familj, två vuxna och två barn, åtta och fem år gamla, i ett fyrmanstält på tomten. Det var rätt primitivt; som köksbord tjänade en garderobsdörr från rivningshuset. Maten lagades på ett Primus-kök. Två lokala snickare reste huset tillsammans med min far. Huset blev ett eller två stockvarv lägre än det ursprungliga och de gamla fönstren ersattes av mindre fönster, lokalt tillverkade av ett snickeri på Vätö. Vi barn hjälpte till med att plocka mossa i skogen. Den användes som tätning mellan timmerstockarna. Golvisolering var kutterspån som hämtades vi den lokala sågen. Överblivet rivningsvirke användes för att bygga vedbod med dass. Resterna som blev kvar sågades upp och tjänade som bränsle i järnspisen under många år. Här tillbringade mina systrar och jag alla våra barndomssomrar, liksom senare, nya barnkullar. År 1980 överlät föräldrarna stugan på oss syskon och år 2008 tog min fru och jag över huset. Vi har byggt till och vinterbonat och kan nu njuta av vår oas i Roslagen, året om.

Anders Luthbom

Var kan man läsa om banvakter?

Hur en banvaktsstuga ska byggas

Något om bandelsnummer

Den skenande hästen vid Medskog

En banvakts dotter i Maryhill berättar

En banvakts dotter i Södervidinge berättar

Hågkomster och glimtar ur ett skiftesrikt liv

Ingen försäkringsersättning för överkörd banvakt

Minnen från Bråten

Från gammalt till lite nyare ...

En banvakt allt-i-allo

Till- eller påbyggnad av banvaktsstugor

Järnvägen mellan Ljunga Verk och Johannisberg

Banvaktsstugor Örtofta - Lund

MSJ banvaktsstuga i Silvåkra

Banvaktsstugor i Osby

Tjugofyra år vid Storängsbergets fot

Olyckshändelser och tillbud, eldsvådor

Vaktstugan Gopen

Öfverfallen banvakt

Förbytta hustrur

Stolpen i Risa - en smalspårig järnvägshistoria

Sjunnerup 305 – minnen från 50-talet

Telefon i hvarje banvaktstuga

"De gamla rallaretagen flög i mej"

Också ett trafikhinder - en historia med knorr

Många klagomål

Hus- och brandsyn vid HNJ på 1910-talet

Banvaktstugan vid Brosjön – vad hände sedan?

Kärvt i kylan eller Banvakterna i Norrland och kölden

Transport av banvakt med familj och bohag

En påpasslig baningenjör.

Vad två banvaktsbilder kan berätta

SJ:s fågelholkar

När banvaktshemmet var som bäst

Fagernäs banvaktstuga - Klintsjö hållplats

En banvakts dagbok

Livet i Solsta banvaktsstuga

En banvakts minnen från Malmö-Genarps järnväg

Från banvakt till 1:e banmästare

För hundra år sedan

Den sista banvakten i Linneberg

Emma Lundkvist - äldst i Solsta

Karlströms i Oxbron – en banvaktsfamilj och en banvaktstuga

Gammal banadel (om fyra generationer järnvägare)

Fick böta 240 kr för omlagd växel

Banvakten försvinner

Banvakter och banvaktsbarn som gjort civil karriär

Åtta "pulsslag" om dagen för stationen i Jämnvallen

Banmästare Bengtsson berättar

Förste banmästare Ernst Nyström

Min barndom i Nubbtorp

En banvakt berättar

Hushållsbekymmer på landet

Dressiner i kollision (En kort betraktelse om likställighet mellan banbefäl och underlydande)

Hulda Franzén i Grännaforsa

Minnesbilder från svunnen tid

Sveriges förste rälsläggare

Mitt barndomshem, banvaktarstugan i Älvsjö

Karl Emil Göransson, banvakt i Djurkälla

Järnvägsstyrelsen och banvaktshustrun

Färdas med dressin på 90-talet

Vakt-Lars, en banvakt i Pålstorp

Banvakten och banan, ett rättsfall utan slut

Banvakten Johan Peter Johansson, några bilder

Överbanmästaren i Sundbyberg berättar

Det spökar i Loviksberg

Banvakt tvångsförflyttades - och grisen dog

En banvakts olyckliga öde

Banpersonalen utplanteras på nya malmbanan

Grindvakt trakasserad