Banvakten försvinner

Med utgången av mars skall den nya banbevakningsordningen vid SJ vara genomförd, och därmed har den gamle banvaktens yrke definitivt utmönstrats. De flesta av de gamla banarbetarna, som i ur och skur "postade" utmed linjen, är för länge sedan pensionerade. På Järnvägsmuseet kan man se deras igenkänningsmärke; en plåt med ett nummer som skulle bäras på uniformsmössan.

Många banvakter gjorde en politisk karriär och blev riksdagsmän. Statsutskottets myndige ordförande Anders Råstock, C P Olsson i Mellerud, "fader" A J Berg i Katrineholm, bevillningsutskottets ordförande som före rallartiden i Norrbotten var extra banvakt, Edvin Gustafsson i Bogla, sedermera Tenhult, för att bara nämna några av de mera kända.

I och med den nya ordningens införande kommer också de välkända rödmålade stugorna med numrerad vit skylt att tömmas på invånare. De skall säljas undan för undan på auktion eller rivs. En del får nya hyresgäster, bland annat semestrande järnvägare. Det händer också att pensionerade järnvägsmän vill köpa stugorna.

Banvakternas efterträdare blir till gagnet reparatörer och deras tjänstetitel spårinspektörer. De kommer inte att bo utmed linjen, utan sammanförs till större orter.

(Ur Dagens Nyheter 1962-03-15)

Var kan man läsa om banvakter?

Mitt barndomshem, banvaktarstugan i Älvsjö

En banvakts olyckliga öde

Den skenande hästen vid Medskog

En banvakts dotter i Maryhill berättar

En banvakts dotter i Södervidinge berättar

Hågkomster och glimtar ur ett skiftesrikt liv

Ingen försäkringsersättning för överkörd banvakt

Minnen från Bråten

Från gammalt till lite nyare ...

En banvakt allt-i-allo

Järnvägen mellan Ljunga Verk och Johannisberg

Banvaktsstugor Örtofta - Lund

MSJ banvaktsstuga i Silvåkra

Banvaktsstugor i Osby

Tjugofyra år vid Storängsbergets fot

Olyckshändelser och tillbud, eldsvådor

Vaktstugan Gopen

Öfverfallen banvakt

Förbytta hustrur

Stolpen i Risa - en smalspårig järnvägshistoria

Sjunnerup 305 – minnen från 50-talet

Telefon i hvarje banvaktstuga

"De gamla rallaretagen flög i mej"

Också ett trafikhinder - en historia med knorr

Många klagomål

Hus- och brandsyn vid HNJ på 1910-talet

Banvaktstugan vid Brosjön – vad hände sedan?

Kärvt i kylan eller Banvakterna i Norrland och kölden

Transport av banvakt med familj och bohag

En påpasslig baningenjör.

Vad två banvaktsbilder kan berätta

SJ:s fågelholkar

När banvaktshemmet var som bäst

Fagernäs banvaktstuga - Klintsjö hållplats

En banvakts dagbok

Livet i Solsta banvaktsstuga

En banvakts minnen från Malmö-Genarps järnväg

Från banvakt till 1:e banmästare

För hundra år sedan

Den sista banvakten i Linneberg

Emma Lundkvist - äldst i Solsta

Karlströms i Oxbron – en banvaktsfamilj och en banvaktstuga

Gammal banadel (om fyra generationer järnvägare)

Fick böta 240 kr för omlagd växel

Banvakten försvinner

Banvakter och banvaktsbarn som gjort civil karriär

Åtta "pulsslag" om dagen för stationen i Jämnvallen

Banmästare Bengtsson berättar

Förste banmästare Ernst Nyström

Min barndom i Nubbtorp

En banvakt berättar

Hushållsbekymmer på landet

Dressiner i kollision (En kort betraktelse om likställighet mellan banbefäl och underlydande)

Hulda Franzén i Grännaforsa