SJ:s fågelholkar

Granholms små fåglar.

S.J. intresserar sig inte bara för att plantera buskar, träd och blommor kring vartenda stationshus och varenda banvaktstuga på ett sätt, som saknar motstycke i världen och som länder hr Granholms verk till heder. I trädgårdsdirektör Cederpalms nyligen inlämnade redogörelse för förra årets planteringar hitta vi en rad, som talar om att nära 1000 fågelholkar blivit uppsatta under året i olika distrikt. Om S.J. håller fast vid denna trevliga vana, få resenärerna snart glädjas åt organiserad fågelsång på stationerna.

Ur Svenska Dagbladet 1935-04-21. Två dagar senare återkommer tidningen med nedanstående inslag. Den sjunges lämpligen just på melodin "Där sjöng en fågel på lindekvist", kanske mer känd som "Jag har i himlen en vän så god, en vän så god, en vän så god."

Herr Granholms små fåglar.

Då poeten i påsk gick förbi en av hr Granholms många vackra banvaktsstugor, hörde han ur det lummiga buskaget en liten fågel som sjöng nedanstående känsliga trudelutt med anledning av notisen i söndagsnumret om S.J:s tusen fågelholkar.

Där sjöng en fågel på lindekvist,
på lindekvist,
på lindekvist:
”En liten fågel jag är förvisst, som nog kan spela och sjunga.
Och Granholm han är mitt hjärtas vän
han gjort rabatter på bangården
och fågelholkar för flera spänn
för lilla fågeln att bo i.

Hans lilla banvakt med ögon blå,
med ögon blå,
med ögon blå,
går på perrongen och hörer på
hur fint jag sjunger i kvällen.
Jag, liten fågel på lindekvist,
jag tackar resandena för sist
och hälsar sosse och monarkist
med många slags trudelutter.

Och därför sjunger jag nu i dag,
ja, nu i dag,
ja, nu i dag,
om Granholm, vilken till mitt behag
i träden uppsatt små holkar.”
Och tågen komma och tågen gå,
och fåglarna sina drillar slå
ur körsbärsträd och syrenberså
och S.J.:s trivsamma holkar.
MANSON

Var kan man läsa om banvakter?

Hur en banvaktsstuga ska byggas

Något om bandelsnummer

Den skenande hästen vid Medskog

En banvakts dotter i Maryhill berättar

En banvakts dotter i Södervidinge berättar

Hågkomster och glimtar ur ett skiftesrikt liv

Ingen försäkringsersättning för överkörd banvakt

Minnen från Bråten

Från gammalt till lite nyare ...

En banvakt allt-i-allo

Till- eller påbyggnad av banvaktsstugor

Järnvägen mellan Ljunga Verk och Johannisberg

Banvaktsstugor Örtofta - Lund

MSJ banvaktsstuga i Silvåkra

Banvaktsstugor i Osby

Tjugofyra år vid Storängsbergets fot

Olyckshändelser och tillbud, eldsvådor

Vaktstugan Gopen

Öfverfallen banvakt

Förbytta hustrur

Stolpen i Risa - en smalspårig järnvägshistoria

Sjunnerup 305 – minnen från 50-talet

Telefon i hvarje banvaktstuga

"De gamla rallaretagen flög i mej"

Också ett trafikhinder - en historia med knorr

Många klagomål

Hus- och brandsyn vid HNJ på 1910-talet

Banvaktstugan vid Brosjön – vad hände sedan?

Kärvt i kylan eller Banvakterna i Norrland och kölden

Transport av banvakt med familj och bohag

En påpasslig baningenjör.

Vad två banvaktsbilder kan berätta

SJ:s fågelholkar

När banvaktshemmet var som bäst

Fagernäs banvaktstuga - Klintsjö hållplats

En banvakts dagbok

Livet i Solsta banvaktsstuga

En banvakts minnen från Malmö-Genarps järnväg

Från banvakt till 1:e banmästare

För hundra år sedan

Den sista banvakten i Linneberg

Emma Lundkvist - äldst i Solsta

Karlströms i Oxbron – en banvaktsfamilj och en banvaktstuga

Gammal banadel (om fyra generationer järnvägare)

Fick böta 240 kr för omlagd växel

Banvakten försvinner

Banvakter och banvaktsbarn som gjort civil karriär

Åtta "pulsslag" om dagen för stationen i Jämnvallen

Banmästare Bengtsson berättar

Förste banmästare Ernst Nyström

Min barndom i Nubbtorp

En banvakt berättar

Hushållsbekymmer på landet

Dressiner i kollision (En kort betraktelse om likställighet mellan banbefäl och underlydande)

Hulda Franzén i Grännaforsa

Minnesbilder från svunnen tid

Sveriges förste rälsläggare

Mitt barndomshem, banvaktarstugan i Älvsjö

Karl Emil Göransson, banvakt i Djurkälla

Järnvägsstyrelsen och banvaktshustrun

Färdas med dressin på 90-talet

Vakt-Lars, en banvakt i Pålstorp

Banvakten och banan, ett rättsfall utan slut

Banvakten Johan Peter Johansson, några bilder

Överbanmästaren i Sundbyberg berättar

Det spökar i Loviksberg

Banvakt tvångsförflyttades - och grisen dog

En banvakts olyckliga öde

Banpersonalen utplanteras på nya malmbanan

Grindvakt trakasserad