Dressiner i kollision (En kort betraktelse om likställighet mellan banbefäl och underlydande)

Dressiner i kollision.

Att det högre banbefälet kör på varandra å linjen är visserligen sällsynt, men inträffar ändock en och annan gång.

Den 21 sistlidna juli övernattade i Jörn bandirektör Santesson, Luleå, baningenjörerna Höglund, Umeå och Stanzin, Luleå. På morgonen 7,40 avgick en ångdressin med bandirektör Santesson och baningenjör Höglund till Myrheden i och för besiktning av banvaktsstugorna. En halv timme senare åkte ingenjören från Luleå samma väg med en motordressin. Kommen ett stycke på vägen upphinner han den först avgångna dressinen och kör på densamma med rätt försvarlig fart. Vid sammanstötningen ramponerades motordressinen ganska väsentligt, dock icke värre än att man kunde fortsätta färden sedan nödiga reparationer blivit verkställda.

Det skall bli intressant att se vilket straff som kommer att drabba den försumlige ingenjören. Bandirektör Santesson är ju bekant för att "klämma till". Sålunda dömde han till omedelbart avsked en banvakt för det han på sin hjuling transporterat en bekant några kilometer, och en annan banvakt dömdes likaledes till avsked därför att hans fästmö åkt med på hjulingen en liten bit å banan trots det att hon innehade gångbiljett. Har man att emotse någon likhet i bestraffningssystemet i detta fallet! Säkerligen inte! "Den ena korpen hugger inte ut ögonen på den andra".

L u k a s

Ur Signalen nr 31 1910-08-04 (Signalen var Svenska Järnvägsmannaförbundets tidskrift)

Vid läsningen av ovanstående bör man håll i minnet att det inte är någon opartisk redogörelse över vad som inträffat och skuldfrågan är inte på något sätt utredd.

Var kan man läsa om banvakter?

Hur en banvaktsstuga ska byggas

Något om bandelsnummer

Den skenande hästen vid Medskog

En banvakts dotter i Maryhill berättar

En banvakts dotter i Södervidinge berättar

Hågkomster och glimtar ur ett skiftesrikt liv

Ingen försäkringsersättning för överkörd banvakt

Minnen från Bråten

Från gammalt till lite nyare ...

En banvakt allt-i-allo

Till- eller påbyggnad av banvaktsstugor

Järnvägen mellan Ljunga Verk och Johannisberg

Banvaktsstugor Örtofta - Lund

MSJ banvaktsstuga i Silvåkra

Banvaktsstugor i Osby

Tjugofyra år vid Storängsbergets fot

Olyckshändelser och tillbud, eldsvådor

Vaktstugan Gopen

Öfverfallen banvakt

Förbytta hustrur

Stolpen i Risa - en smalspårig järnvägshistoria

Sjunnerup 305 – minnen från 50-talet

Telefon i hvarje banvaktstuga

"De gamla rallaretagen flög i mej"

Också ett trafikhinder - en historia med knorr

Många klagomål

Hus- och brandsyn vid HNJ på 1910-talet

Banvaktstugan vid Brosjön – vad hände sedan?

Kärvt i kylan eller Banvakterna i Norrland och kölden

Transport av banvakt med familj och bohag

En påpasslig baningenjör.

Vad två banvaktsbilder kan berätta

SJ:s fågelholkar

När banvaktshemmet var som bäst

Fagernäs banvaktstuga - Klintsjö hållplats

En banvakts dagbok

Livet i Solsta banvaktsstuga

En banvakts minnen från Malmö-Genarps järnväg

Från banvakt till 1:e banmästare

För hundra år sedan

Den sista banvakten i Linneberg

Emma Lundkvist - äldst i Solsta

Karlströms i Oxbron – en banvaktsfamilj och en banvaktstuga

Gammal banadel (om fyra generationer järnvägare)

Fick böta 240 kr för omlagd växel

Banvakten försvinner

Banvakter och banvaktsbarn som gjort civil karriär

Åtta "pulsslag" om dagen för stationen i Jämnvallen

Banmästare Bengtsson berättar

Förste banmästare Ernst Nyström

Min barndom i Nubbtorp

En banvakt berättar

Hushållsbekymmer på landet

Dressiner i kollision (En kort betraktelse om likställighet mellan banbefäl och underlydande)

Hulda Franzén i Grännaforsa

Minnesbilder från svunnen tid

Sveriges förste rälsläggare

Mitt barndomshem, banvaktarstugan i Älvsjö

Karl Emil Göransson, banvakt i Djurkälla

Järnvägsstyrelsen och banvaktshustrun

Färdas med dressin på 90-talet

Vakt-Lars, en banvakt i Pålstorp

Banvakten och banan, ett rättsfall utan slut

Banvakten Johan Peter Johansson, några bilder

Överbanmästaren i Sundbyberg berättar

Det spökar i Loviksberg

Banvakt tvångsförflyttades - och grisen dog

En banvakts olyckliga öde

Banpersonalen utplanteras på nya malmbanan

Grindvakt trakasserad