Minnesbilder från svunnen tid

Utdrag ur Minnebilder från svunnen tid av Thore Brogårdh (1923 - 2018)


.

    Längs järnvägslinjerna låg banvaktsstugorna. Här är banvaktsstugan nr. 256, Götaslätt*, den sista i Småland strax intill skånegränsen på södra stambanan. Huset beboddes av banvakt Oscar Bramwehl, och han berättade följande vid förf:s besök i Osby:
    ”Fotot togs 1922, och banvaktsstugan revs året efter. (År 1929 flyttade han från banvaktsstugan nr. 257 i Loshult till Osby, där han var verksam som banbiträde. Bramwehl dog den 18.3 1975).
    T. v. om mig står min son Martin och t.h. dottern Greta. Min hustru Lisa håller sonen Torsten i handen.
    Min syssla som banvakt bestod i att göra fyra resor om dagen längs spåret inom mitt område. Det var två resor mellan klockan sex och åtta på morgonen och två resor mellan klockan nio och elva på kvällen. Vid varje sådan resa skulle jag sätta upp kontrollbrickor på bestämda ställen, vilka var försedda med nummer 1, 2, 3, och 4. På kvällsturerna hade jag större sådana, så att de skulle synas väl från tåget. Dessa kontrollbrickor visade att jag hade inspekterat min del av banan, och de avlästes av banmästare Nils Andersson, som medföljde tågen i sista vagnen. Han bodde i Hästveda och inspekterade linjen varje dag mellan Älmhult och Hästveda. Vi hade en lokaltelefon i våra banvaktsstugor, och från den skulle vi, varje dag mellan klockan åtta och nio samt mellan tolv och ett på middagen, rapportera förhållandena på linjen till banmästaren. Det hette i regel:
   - Allt väl!
    Dressinen jag nyttjade, hade jag parkerad i ett dressinhus intill spåret vid banvaktsstugan. Detta åkdon lyftes upp på rälsen vid varje avfärd. Det vägde omkring förti kilo. Utöver dessa inspektionsresor, skulle jag också delta i löpande arbete på linjen. Jag var t.ex. med stoppmaskinen och stoppade fyllnad under slipern. Maskinen var försedd med vattenpass för att rälsens höjdläge skulle kontrolleras. Vid behov skulle man packa fyllnad under slipern och justera rälsen.
    Jag hade på den tiden omkring tvåhundra kronor i månadslön. Jag fick själv betala hyran för min tjänstebostad. Nu hade vi litet bär och grönsaker, en hushållsgris och några höns, och detta hjälpte upp ekonomin. Jag tjänstgjorde som banvakt från 1921 till min pensio, då jag blev sextio år. Jag är född den 5 aug. 1888, och namnet Bramwehl fick jag som soldat vid I 11 i Växjö."

*) Stugan hette Getabäck


.

Fr. v.: Oscar Bramwehl, banarb. Johan Lodin, Östanböke, Loshult, tre okända och banarb. Klas Johansson, Loshults södra banvaktsstuga 258.

Var kan man läsa om banvakter?

Hur en banvaktsstuga ska byggas

Något om bandelsnummer

Den skenande hästen vid Medskog

En banvakts dotter i Maryhill berättar

En banvakts dotter i Södervidinge berättar

Hågkomster och glimtar ur ett skiftesrikt liv

Ingen försäkringsersättning för överkörd banvakt

Minnen från Bråten

Från gammalt till lite nyare ...

En banvakt allt-i-allo

Till- eller påbyggnad av banvaktsstugor

Järnvägen mellan Ljunga Verk och Johannisberg

Banvaktsstugor Örtofta - Lund

MSJ banvaktsstuga i Silvåkra

Banvaktsstugor i Osby

Tjugofyra år vid Storängsbergets fot

Olyckshändelser och tillbud, eldsvådor

Vaktstugan Gopen

Öfverfallen banvakt

Förbytta hustrur

Stolpen i Risa - en smalspårig järnvägshistoria

Sjunnerup 305 – minnen från 50-talet

Telefon i hvarje banvaktstuga

"De gamla rallaretagen flög i mej"

Också ett trafikhinder - en historia med knorr

Många klagomål

Hus- och brandsyn vid HNJ på 1910-talet

Banvaktstugan vid Brosjön – vad hände sedan?

Kärvt i kylan eller Banvakterna i Norrland och kölden

Transport av banvakt med familj och bohag

En påpasslig baningenjör.

Vad två banvaktsbilder kan berätta

SJ:s fågelholkar

När banvaktshemmet var som bäst

Fagernäs banvaktstuga - Klintsjö hållplats

En banvakts dagbok

Livet i Solsta banvaktsstuga

En banvakts minnen från Malmö-Genarps järnväg

Från banvakt till 1:e banmästare

För hundra år sedan

Den sista banvakten i Linneberg

Emma Lundkvist - äldst i Solsta

Karlströms i Oxbron – en banvaktsfamilj och en banvaktstuga

Gammal banadel (om fyra generationer järnvägare)

Fick böta 240 kr för omlagd växel

Banvakten försvinner

Banvakter och banvaktsbarn som gjort civil karriär

Åtta "pulsslag" om dagen för stationen i Jämnvallen

Banmästare Bengtsson berättar

Förste banmästare Ernst Nyström

Min barndom i Nubbtorp

En banvakt berättar

Hushållsbekymmer på landet

Dressiner i kollision (En kort betraktelse om likställighet mellan banbefäl och underlydande)

Hulda Franzén i Grännaforsa

Minnesbilder från svunnen tid

Sveriges förste rälsläggare

Mitt barndomshem, banvaktarstugan i Älvsjö

Karl Emil Göransson, banvakt i Djurkälla

Järnvägsstyrelsen och banvaktshustrun

Färdas med dressin på 90-talet

Vakt-Lars, en banvakt i Pålstorp

Banvakten och banan, ett rättsfall utan slut

Banvakten Johan Peter Johansson, några bilder

Överbanmästaren i Sundbyberg berättar

Det spökar i Loviksberg

Banvakt tvångsförflyttades - och grisen dog

En banvakts olyckliga öde

Banpersonalen utplanteras på nya malmbanan

Grindvakt trakasserad