141 Härjesta den 29 maj 2003. Foto: Jöran Johansson.

Välkommen till Banvakt.se, en webbplats om banvakter och banvaktsstugor i Sverige

Banvakt.se vill bidra med en liten men viktig pusselbit till vårt lands järnvägshistoria.

Banvakter var den kategori av järnvägspersonal som ansvarade för att banan hölls i gott skick, så att den kunde trafikeras med betryggande säkerhet. De fullgjorde sin betydelsefulla tjänst från järnvägens barndom till omkring 1960. Nu finns nästan inga f.d. banvakter kvar och allt färre människor har haft kontakt med någon. Deras viktiga arbete förtjänar att uppmärksammas. Därför har Banvakt.se kommit till.

Banvakterna bodde oftast i särskilt uppförda små banvaktsstugor utspridda längs de närmare 17000 km järnvägar som funnits i Sverige. Dessa små stugor som ofta hyste stora familjer blev ett betydelsefullt inslag i järnvägsmiljön men har numera till stor del försvunnit. Denna lilla del av Sveriges kulturhistoria förtjänar att uppmärksammas. Därför har Banvakt.se kommit till.

Även trafikplatser, alltså stationer, hållplatser och lastplatser, har tagits med för att infoga banvaktsstugorna i sitt sammanhang. När du besöker banvakt.se, tänk då på att det inte är någon officiell databas om järnvägar, banvaktsstugor och trafikplatser utan enbart resultatet av ett ideellt hobbyarbete. Ställ därför rimliga krav på perfektion, men hjälp gärna till att göra materialet bättre genom rättelser, kompletteringar och kommentarer. Har du bilder av banvaktsstugor eller banvakter och deras familjer får du ytterst gärna bidra med dem. Då gläder du andra och bidrar till att öka kunskapen om en liten bit av Sveriges historia.

Min förhoppning är att inte enbart järnvägsentusiaster ska ha utbyte av banvakt.se, utan att även släktforskare och personer nyfikna på historia och kulturhistoria ska finna något som intresserar.

Jöran Johansson

Nya Banvakt.se är här

Nu har vi öppnat portarna till nya Banvakt.se efter en längre tids problem med den gamla webbplatsen. Det var i juni 2012 som alla publicerade bilder försvann och bildarkivet har efter det fått återuppbyggas från grunden, ett tidsödande arbete. Ännu saknas tyvärr vissa tidigare publicerade bilder där vi inte har tillgång till bildkällan. Har du tidigare skickat in bilder och nu saknar dessa på webbplatsen, kontakta oss!

Samtidigt passade vi på att bygga upp en ny webbplats som presenterar det gamla materialet på ett nytt sätt och dessutom visar mer information. Speciellt gäller detta de bandelsskisser som nu visar både läge för objekten och hur andra bandelar ansluter till dessa. Vi hoppas att ni ska nytta och glädje av nyheterna och att ni samtidigt har överseende med att alla detaljer inte är helt färdiga ännu, fler nyheter väntar framöver.

Jöran Johansson
David Larsson

Senaste uppdateringarna

Mer uppdateringshistorik