Något om bandelsnummer

De bandelsnummer som förekommer på denna webbplats kan föranleda både en och annan fråga och en förklaring.

-----------------------------------------

På Järnvägshistoriskt forum förekom 2021 följande inlägg med anknytning till indelningen av järnvägsntet i bandelar med specifika nummer.

Rasmus Axelsson skrev:
"Systemet med bandelar finns både hos Järnvägsmuséet och Trafikverket men de är relativt moderna skapelser.

Anders Svensson svarade:
[Systemet med bandelar] ... konstruerades av SJK Forskning på 1980-talet, ursprungligen för att sortera och registrera det stationsbildarkiv avdelningen började bygga upp. Tanken var att det skulle vara oberoende av indelningen i SJ och EJ och olika tidsepoker och omfatta alla bandelar som finns och funnits.

Det skulle också vara "frekvensorienterat", d v s på bandelar med få tilltänkta objekt skulle det omfatta längre sträckor, på bandelar med många objekt kortare sträckor - riktigt stora objekt, som knutpunkterna Stockholm C och Göteborg C fick egna nummer.

Dessutom skulle knutpunkterna tilldelas endast en bandel - övriga bandelar gick fram mot knutpunkten, men inte in till den. Detta illustrerades i förteckningen över bandelar med parentes runt den slutpunkt som inte ingick i bandelen, t ex Katrineholm-(Hallsberg). Dessutom måste inte bandelar börja och sluta i knutpunkter.

När SJK Forskning sedan flyttade till Västsverige så var det personer där som tyckte att systemet i stället skulle ha koppling till EJ (och SJ) samt alltid bryta i knutpunkter, så de gjorde om systemet efter sina egna idéer. När sedan boken Järnvägsdata och JVM [Järnvägsmuseet] ville börja använda bandelsnummersystemet så var det SJK Forsknings ursprungliga system man valde, så den västsvenska varianten dog ut... //Anders, inblandad i bandelsregistrets tillkomst

Var kan man läsa om banvakter?

Hur en banvaktsstuga ska byggas

Något om bandelsnummer

Den skenande hästen vid Medskog

En banvakts dotter i Maryhill berättar

En banvakts dotter i Södervidinge berättar

Hågkomster och glimtar ur ett skiftesrikt liv

Ingen försäkringsersättning för överkörd banvakt

Minnen från Bråten

Från gammalt till lite nyare ...

En banvakt allt-i-allo

Till- eller påbyggnad av banvaktsstugor

Järnvägen mellan Ljunga Verk och Johannisberg

Banvaktsstugor Örtofta - Lund

MSJ banvaktsstuga i Silvåkra

Banvaktsstugor i Osby

Tjugofyra år vid Storängsbergets fot

Olyckshändelser och tillbud, eldsvådor

Vaktstugan Gopen

Öfverfallen banvakt

Förbytta hustrur

Stolpen i Risa - en smalspårig järnvägshistoria

Sjunnerup 305 – minnen från 50-talet

Telefon i hvarje banvaktstuga

"De gamla rallaretagen flög i mej"

Också ett trafikhinder - en historia med knorr

Många klagomål

Hus- och brandsyn vid HNJ på 1910-talet

Banvaktstugan vid Brosjön – vad hände sedan?

Kärvt i kylan eller Banvakterna i Norrland och kölden

Transport av banvakt med familj och bohag

En påpasslig baningenjör.

Vad två banvaktsbilder kan berätta

SJ:s fågelholkar

När banvaktshemmet var som bäst

Fagernäs banvaktstuga - Klintsjö hållplats

En banvakts dagbok

Livet i Solsta banvaktsstuga

En banvakts minnen från Malmö-Genarps järnväg

Från banvakt till 1:e banmästare

För hundra år sedan

Den sista banvakten i Linneberg

Emma Lundkvist - äldst i Solsta

Karlströms i Oxbron – en banvaktsfamilj och en banvaktstuga

Gammal banadel (om fyra generationer järnvägare)

Fick böta 240 kr för omlagd växel

Banvakten försvinner

Banvakter och banvaktsbarn som gjort civil karriär

Åtta "pulsslag" om dagen för stationen i Jämnvallen

Banmästare Bengtsson berättar

Förste banmästare Ernst Nyström

Min barndom i Nubbtorp

En banvakt berättar

Hushållsbekymmer på landet

Dressiner i kollision (En kort betraktelse om likställighet mellan banbefäl och underlydande)

Hulda Franzén i Grännaforsa

Minnesbilder från svunnen tid

Sveriges förste rälsläggare

Mitt barndomshem, banvaktarstugan i Älvsjö

Karl Emil Göransson, banvakt i Djurkälla

Järnvägsstyrelsen och banvaktshustrun

Färdas med dressin på 90-talet

Vakt-Lars, en banvakt i Pålstorp

Banvakten och banan, ett rättsfall utan slut

Banvakten Johan Peter Johansson, några bilder

Överbanmästaren i Sundbyberg berättar

Det spökar i Loviksberg

Banvakt tvångsförflyttades - och grisen dog

En banvakts olyckliga öde

Banpersonalen utplanteras på nya malmbanan

Grindvakt trakasserad