Ingen försäkringsersättning för överkörd banvakt

Afgjord tvist om olycksfallsförsäkring. En banvakt som åkte på dressin blef i fjor öfverkörd af tåget i närheten af Göteborg med den påföljd att han afled. Han var olycksfallsförsäkrad i olycksfallsförsäkringsaktiebolaget Norden för 1,000 kr. Bolaget vägrade att utbetala försäkringsbeloppet, emedan den försäkrade genom att icke stanna vid en station tills det väntade tåget passerat, sjelf ansågs vållande till olyckshändelsen. Förmyndarne för hans barn instämde med anledning häraf bolaget Norden till Stockholms rådhusrätt. Genom afkunnadt utslag har emellertid rätten gillat bolagets invändning och befriat bolaget från utbetalande af försäkringsbeloppet, men qvittat rättegångskostnaderna mellan parterna.

(Ur Göteborgs Aftonblad 1897-09-07)