Sjunnerup 305 – minnen från 50-talet

Roland Johansson, vars farfar och farfarsfar var banvakter, skriver här om sina minnen från besök hos farföräldrarna i banvaktsstugan 305 Sjunnerup.


.

Bilden kommer från en artikel i tidningen Arbetet 1964-04-11. Bildtexten lyder: "Anders Johansson och hans järnvägsmannafamilj, ett porträtt från 1954, då hustrun Hilda ännu levde. Andersson omges av hustru och dotter samt på flyglarna de fyra sönerna Sven, Göte, Helge och Åke. Dottern Anna (t.h. om fadern) är gift med en järnvägare".

Banvaktsstuga nr 305 i Sjunnerup låg ursprungligen mycket nära banvallen, kanske så nära som 10 meter. Icke desto mindre verkar man enligt ett foto från tidigt 1900-tal ha haft ett slags uteplats med trädgårdsmöbler på gaveln mot spåren. Den smala grusvägen mot Jularp korsade järnvägen och strök också den alldeles intill.

Övernattande besökare sov i rummet med fönster mot järnvägen. Jag kan fortfarande minnas skräcken efter att nysomnad och trött spritta till av ljusskenet från de första strålkastarna från ett snälltåg vilket omedelbart följdes av ett smattrande, metalliskt men utdraget ljud när vagnarna under några sekunder dundrade fram över rälsskarvarna. Så blev det lika snabbt tyst och mörkt igen. Vissa nätter kunde dock vargarna i Skånes djurpark hördas yla.

Strax intill huset fanns jordkällaren, trägrinden mot vägen och en byggnad med snickarbod, utedass och hundgård med stängsel. Stövaren verkade alltid hette Klinga. Eller var det flera generationer hundar som bar samma namn? Bikuporna stod på rad längs trädgårdsgången, bakom dem högst sannolikt trädgårdsland och fruktträd.

Utanför på vägen varnade trafikmärken för plankorsning, det typiska kryssmärket för att det fanns flera spår och en högt placerad textskylt påminde dystert men otvetydigt om att de elektriska ledningarna faktiskt var livsfarliga. Den karakteristiska och envisa, nästan muntra ljudsignalen hördes när tåg skulle passera, banvallen låg där med sin makadam, sina slipers och blanka skenor.

Inne i stugan fanns det en ringklocka som när tåg nalkades, ljöd i lagom god tid för att platsvakten (som i det här fallet först varit min farmor och senare min pensionerade farfar) skulle hinna gå ut övervaka händelsen. Det fanns också en s.k. bantelefon för samtal till andra banvaktstugor eller stationer men som hade den nackdelen att de kunde avlyssnas längs hela eller en stor del av linjen. Utomhus, vid järnvägsövergången, fanns det en likadan telefon.

På andra sidan järnvägen låg den väl tilltagna öppna väntsalsbyggnaden på behörigt avstånd från plattformskanten och bakom den och en häck fanns egendomligt nog ett slags kafé med en kiosk i serveringslokalen där man via en lucka kunde handla av en brett skånsktalande tant som om man var barn ofta glatt frågade: ”Ska du kladda?” Och så fick man peka på olika godsaker tills pengen var slut.

Så en snöig vinterdag myllrade det av malmöbor eller ”stabbóar” (stadsbor) som min farfar uttryckte det, på plattformen, på övergången och på vägen. Ett s.k. sporttåg avlägsnade sig i sakta mak norrut medan en människoström glammande korsade järnvägen och fortsatte på vägen som tog av åt vänster upp mot Frostavallen och ett område med fritidshus. Farfar stod lugn och trygg med sin enkla uniformsmössa, men för övrigt civilklädd, och övervakade det hela. Kanske var det lördag och antagligen några minusgrader.

Roland Johansson

Var kan man läsa om banvakter?

Hur en banvaktsstuga ska byggas

Något om bandelsnummer

Den skenande hästen vid Medskog

En banvakts dotter i Maryhill berättar

En banvakts dotter i Södervidinge berättar

Hågkomster och glimtar ur ett skiftesrikt liv

Ingen försäkringsersättning för överkörd banvakt

Minnen från Bråten

Från gammalt till lite nyare ...

En banvakt allt-i-allo

Till- eller påbyggnad av banvaktsstugor

Järnvägen mellan Ljunga Verk och Johannisberg

Banvaktsstugor Örtofta - Lund

MSJ banvaktsstuga i Silvåkra

Banvaktsstugor i Osby

Tjugofyra år vid Storängsbergets fot

Olyckshändelser och tillbud, eldsvådor

Vaktstugan Gopen

Öfverfallen banvakt

Förbytta hustrur

Stolpen i Risa - en smalspårig järnvägshistoria

Sjunnerup 305 – minnen från 50-talet

Telefon i hvarje banvaktstuga

"De gamla rallaretagen flög i mej"

Också ett trafikhinder - en historia med knorr

Många klagomål

Hus- och brandsyn vid HNJ på 1910-talet

Banvaktstugan vid Brosjön – vad hände sedan?

Kärvt i kylan eller Banvakterna i Norrland och kölden

Transport av banvakt med familj och bohag

En påpasslig baningenjör.

Vad två banvaktsbilder kan berätta

SJ:s fågelholkar

När banvaktshemmet var som bäst

Fagernäs banvaktstuga - Klintsjö hållplats

En banvakts dagbok

Livet i Solsta banvaktsstuga

En banvakts minnen från Malmö-Genarps järnväg

Från banvakt till 1:e banmästare

För hundra år sedan

Den sista banvakten i Linneberg

Emma Lundkvist - äldst i Solsta

Karlströms i Oxbron – en banvaktsfamilj och en banvaktstuga

Gammal banadel (om fyra generationer järnvägare)

Fick böta 240 kr för omlagd växel

Banvakten försvinner

Banvakter och banvaktsbarn som gjort civil karriär

Åtta "pulsslag" om dagen för stationen i Jämnvallen

Banmästare Bengtsson berättar

Förste banmästare Ernst Nyström

Min barndom i Nubbtorp

En banvakt berättar

Hushållsbekymmer på landet

Dressiner i kollision (En kort betraktelse om likställighet mellan banbefäl och underlydande)

Hulda Franzén i Grännaforsa

Minnesbilder från svunnen tid

Sveriges förste rälsläggare

Mitt barndomshem, banvaktarstugan i Älvsjö

Karl Emil Göransson, banvakt i Djurkälla

Järnvägsstyrelsen och banvaktshustrun

Färdas med dressin på 90-talet

Vakt-Lars, en banvakt i Pålstorp

Banvakten och banan, ett rättsfall utan slut

Banvakten Johan Peter Johansson, några bilder

Överbanmästaren i Sundbyberg berättar

Det spökar i Loviksberg

Banvakt tvångsförflyttades - och grisen dog

En banvakts olyckliga öde

Banpersonalen utplanteras på nya malmbanan

Grindvakt trakasserad