Kärvt i kylan eller Banvakterna i Norrland och kölden

Banvakterna vid fjärde distriktet gjorde under slutet af förra året framställning hos distriktsförvaltningen i Östersund om utbekommande vintertiden af pälsar att användas under tjänstgöring. Därest detta icke kunde medgifvas, anhöllo de att särskilda kurar med eldstäder måtte uppsättas å de platser där ständiga postställen förefunnos. Som skäl framhöllos de stränga klimatiska förhållandena, hvilket jämte arten af deras tjänstgöring gjorde att de, i väntan på kommande tåg, lätt voro utsatta för förkylning med däraf följande sjukdom.
  Distriktsförvaltningen har i viss mån beaktat banvakternas begäran och hos järnvägsstyrelsen föreslagit att den ersättning som utgår till banvakt mot skyldigheten att hålla sig uniform måtte höjas med 1 kr. pr månad vid hvilket förhållande banvakterna skulle hålla sig med varmt öfverplagg. Något tillhandahållande genom järnvägens försorg i likhet med hvad som sker för en del annan personal, såsom bromsare, skulle sålunda icke ifrågakomma.

(Ur Dagens Nyheter onsdag 1900-02-21).

Var kan man läsa om banvakter?

Mitt barndomshem, banvaktarstugan i Älvsjö

En banvakts olyckliga öde

Den skenande hästen vid Medskog

En banvakts dotter i Maryhill berättar

En banvakts dotter i Södervidinge berättar

Hågkomster och glimtar ur ett skiftesrikt liv

Ingen försäkringsersättning för överkörd banvakt

Minnen från Bråten

Från gammalt till lite nyare ...

En banvakt allt-i-allo

Järnvägen mellan Ljunga Verk och Johannisberg

Banvaktsstugor Örtofta - Lund

Ännu en banvakt fallen på sin post

Banvaktsstugor i Osby

Tjugofyra år vid Storängsbergets fot

Olyckshändelser och tillbud, eldsvådor

Vaktstugan Gopen

Öfverfallen banvakt

Förbytta hustrur

Stolpen i Risa - en smalspårig järnvägshistoria

Sjunnerup 305 – minnen från 50-talet

Telefon i hvarje banvaktstuga

"De gamla rallaretagen flög i mej"

Också ett trafikhinder - en historia med knorr

Många klagomål

Hus- och brandsyn vid HNJ på 1910-talet

Banvaktstugan vid Brosjön – vad hände sedan?

Kärvt i kylan eller Banvakterna i Norrland och kölden

Transport av banvakt med familj och bohag

En påpasslig baningenjör.

Vad två banvaktsbilder kan berätta

SJ:s fågelholkar

När banvaktshemmet var som bäst

Fagernäs banvaktstuga - Klintsjö hållplats

En banvakts dagbok

Livet i Solsta banvaktsstuga

En banvakts minnen från Malmö-Genarps järnväg

Från banvakt till 1:e banmästare

För hundra år sedan

Den sista banvakten i Linneberg

Emma Lundkvist - äldst i Solsta

Karlströms i Oxbron – en banvaktsfamilj och en banvaktstuga

Gammal banadel (om fyra generationer järnvägare)

Fick böta 240 kr för omlagd växel

Banvakten försvinner

Åtta "pulsslag" om dagen för stationen i Jämnvallen

Banmästare Bengtsson berättar

Förste banmästare Ernst Nyström