Transport av banvakt med familj och bohag

I Dagens Nyheter förekom 1937 en liten tävling på Namn- och Nytt-sidan under rubriken
Första minnet. Ett av bidragen från läsekretsen var följande lilla text:

Mitt första minne har jag sedan våren 1911. Jag var då nyss fyllda tre år och bodde tillsammans med mina föräldrar och syskon i en banvaktsstuga några mil utanför Piteå, omkring 5 km från närmaste station och boningshus. Min far hade fått transport till Jämtland och vi skulle alltså flytta. Det är delvis denna flyttning som etsat sig fast i mitt minne.

Det gick så till att ett förbigående godståg stannade vid stugan och en tom godsfinka växlades av, varefter tåget fortsatte. I finkan lastades våra möbler in och när detta var gjort stuvades även min mor och mina syskon och jag in i finkan, som därefter av min far och några banarbetare sattes i rörelse och genom dessas förenade krafter "rullades" in till stationen under sedvanliga "hej- och hå"-sånger. Det är just själva resan i den mörka finkan och karlarnas sång jag minns så väl.

------------------------------------

Om ovanstående uppgifter stämmer kan det konstateras att skribenten var Gunnar Orrje (1908-1988), son till banvakten Anders Gustaf Eriksson i Kolerträsk, Piteå lfs. Familjen flyttade i maj 1911 till Överocke (troligen banvaktsstugan Rullbo) i Mörsil, Jämtland.

Var kan man läsa om banvakter?

Hur en banvaktsstuga ska byggas

Något om bandelsnummer

Den skenande hästen vid Medskog

En banvakts dotter i Maryhill berättar

En banvakts dotter i Södervidinge berättar

Hågkomster och glimtar ur ett skiftesrikt liv

Ingen försäkringsersättning för överkörd banvakt

Minnen från Bråten

Från gammalt till lite nyare ...

En banvakt allt-i-allo

Till- eller påbyggnad av banvaktsstugor

Järnvägen mellan Ljunga Verk och Johannisberg

Banvaktsstugor Örtofta - Lund

MSJ banvaktsstuga i Silvåkra

Banvaktsstugor i Osby

Tjugofyra år vid Storängsbergets fot

Olyckshändelser och tillbud, eldsvådor

Vaktstugan Gopen

Öfverfallen banvakt

Förbytta hustrur

Stolpen i Risa - en smalspårig järnvägshistoria

Sjunnerup 305 – minnen från 50-talet

Telefon i hvarje banvaktstuga

"De gamla rallaretagen flög i mej"

Också ett trafikhinder - en historia med knorr

Många klagomål

Hus- och brandsyn vid HNJ på 1910-talet

Banvaktstugan vid Brosjön – vad hände sedan?

Kärvt i kylan eller Banvakterna i Norrland och kölden

Transport av banvakt med familj och bohag

En påpasslig baningenjör.

Vad två banvaktsbilder kan berätta

SJ:s fågelholkar

När banvaktshemmet var som bäst

Fagernäs banvaktstuga - Klintsjö hållplats

En banvakts dagbok

Livet i Solsta banvaktsstuga

En banvakts minnen från Malmö-Genarps järnväg

Från banvakt till 1:e banmästare

För hundra år sedan

Den sista banvakten i Linneberg

Emma Lundkvist - äldst i Solsta

Karlströms i Oxbron – en banvaktsfamilj och en banvaktstuga

Gammal banadel (om fyra generationer järnvägare)

Fick böta 240 kr för omlagd växel

Banvakten försvinner

Banvakter och banvaktsbarn som gjort civil karriär

Åtta "pulsslag" om dagen för stationen i Jämnvallen

Banmästare Bengtsson berättar

Förste banmästare Ernst Nyström

Min barndom i Nubbtorp

En banvakt berättar

Hushållsbekymmer på landet

Dressiner i kollision (En kort betraktelse om likställighet mellan banbefäl och underlydande)

Hulda Franzén i Grännaforsa

Minnesbilder från svunnen tid

Sveriges förste rälsläggare

Mitt barndomshem, banvaktarstugan i Älvsjö

Karl Emil Göransson, banvakt i Djurkälla

Järnvägsstyrelsen och banvaktshustrun

Färdas med dressin på 90-talet

Vakt-Lars, en banvakt i Pålstorp

Banvakten och banan, ett rättsfall utan slut

Banvakten Johan Peter Johansson, några bilder

Överbanmästaren i Sundbyberg berättar

Det spökar i Loviksberg

Banvakt tvångsförflyttades - och grisen dog

En banvakts olyckliga öde

Banpersonalen utplanteras på nya malmbanan

Grindvakt trakasserad