Transport av banvakt med familj och bohag

I Dagens Nyheter förekom 1937 en liten tävling på Namn- och Nytt-sidan under rubriken
Första minnet. Ett av bidragen från läsekretsen var följande lilla text:

Mitt första minne har jag sedan våren 1911. Jag var då nyss fyllda tre år och bodde tillsammans med mina föräldrar och syskon i en banvaktsstuga några mil utanför Piteå, omkring 5 km från närmaste station och boningshus. Min far hade fått transport till Jämtland och vi skulle alltså flytta. Det är delvis denna flyttning som etsat sig fast i mitt minne.

Det gick så till att ett förbigående godståg stannade vid stugan och en tom godsfinka växlades av, varefter tåget fortsatte. I finkan lastades våra möbler in och när detta var gjort stuvades även min mor och mina syskon och jag in i finkan, som därefter av min far och några banarbetare sattes i rörelse och genom dessas förenade krafter "rullades" in till stationen under sedvanliga "hej- och hå"-sånger. Det är just själva resan i den mörka finkan och karlarnas sång jag minns så väl.

------------------------------------

Om ovanstående uppgifter stämmer kan det konstateras att skribenten var Gunnar Orrje (1908-1988) som var son till banvakten Anders Gustaf Eriksson i Kolerträsk, Piteå lfs. Familjen flyttade i maj 1911 till Överocke (troligen banvaktsstugan Rullbo) i Mörsil, Jämtland.

Var kan man läsa om banvakter?

Mitt barndomshem, banvaktarstugan i Älvsjö

En banvakts olyckliga öde

Den skenande hästen vid Medskog

En banvakts dotter i Maryhill berättar

En banvakts dotter i Södervidinge berättar

Hågkomster och glimtar ur ett skiftesrikt liv

Ingen försäkringsersättning för överkörd banvakt

Minnen från Bråten

Från gammalt till lite nyare ...

En banvakt allt-i-allo

Järnvägen mellan Ljunga Verk och Johannisberg

Banvaktsstugor Örtofta - Lund

Ännu en banvakt fallen på sin post

Banvaktsstugor i Osby

Tjugofyra år vid Storängsbergets fot

Olyckshändelser och tillbud, eldsvådor

Vaktstugan Gopen

Öfverfallen banvakt

Förbytta hustrur

Stolpen i Risa - en smalspårig järnvägshistoria

Sjunnerup 305 – minnen från 50-talet

Telefon i hvarje banvaktstuga

"De gamla rallaretagen flög i mej"

Också ett trafikhinder - en historia med knorr

Många klagomål

Hus- och brandsyn vid HNJ på 1910-talet

Banvaktstugan vid Brosjön – vad hände sedan?

Kärvt i kylan eller Banvakterna i Norrland och kölden

Transport av banvakt med familj och bohag

En påpasslig baningenjör.

Vad två banvaktsbilder kan berätta

SJ:s fågelholkar

När banvaktshemmet var som bäst

Fagernäs banvaktstuga - Klintsjö hållplats

En banvakts dagbok

Livet i Solsta banvaktsstuga

En banvakts minnen från Malmö-Genarps järnväg

Från banvakt till 1:e banmästare

För hundra år sedan

Den sista banvakten i Linneberg

Emma Lundkvist - äldst i Solsta

Karlströms i Oxbron – en banvaktsfamilj och en banvaktstuga

Gammal banadel (om fyra generationer järnvägare)

Fick böta 240 kr för omlagd växel

Banvakten försvinner

Åtta "pulsslag" om dagen för stationen i Jämnvallen

Banmästare Bengtsson berättar

Förste banmästare Ernst Nyström