En banvakts dagbok

Den här intressanta artikeln är skriven av Henry Kjellvard (1903-1974), lokförarson från Västerås, journalist och under många år chefredaktör för Svenska Järnvägsmannaförbundets tidskrift Signalen. Han skrev även förbundets stora 50-årshistorik Det bevingade hjulets folk. Artikeln är publicerad i Signalens julnummer 1952.

Om banvakten som skrev dagboken kan tilläggas att hans korrekta namn var Anders Danielsson Molander. Han var född 1846-10-18 i Moheda och avled den 14 oktober 1914 i Södra Torp, Moheda.


.


.


.