Det spökar i Loviksberg

Det spökade i stugan enligt en notis från 1905 återgiven i Signalen 1946 nr 29, sid. 2.

I banvaktsstugan nr 255-256 Loviksberg å linjen Näsberg - Murjek ha sedan en längre tid tillbaka rått mycket mystiska förhållanden, som hos de där boende väckt tanken på trolldom och spökeri, säger Norrb.-Kur. Så berätta samtliga där boende att under den tilländalupna julhelgen en hel del märkliga saker ägt rum, nattetid i synnerhet. Så t.ex. höras knackningar på dörrar, steg som av gående, ljud som när en stol föres över golvet och plötsligt stannar, varpå någon under pustande sätter sig ned, hammarslag på spik m.fl. märkvärdiga ljud och läten, vilket allt mer och mer låter sig tydligt iakttagas av alla innevarande.

Dessa egendomligheter, som sedan lång tid tillbaka existerat och särskilt under vintern och vid större högtider till ytterlighet tilltaga, har nu under senaste julhögtid varit så störande och uppskrämmande att husets invånare ej fått någon ro och vila.

Boställsinnehavarna ha hos distriktets banavdelning inrapporterat saken och anhållit om åtgärders vidtagande, framhållande att vistelsen i stugan under dylika omständigheter blir i längden outhärdlig och till och med kan åstadkomma skadliga följder och intryck hos barn och mindre motståndskraftiga personer.

Var kan man läsa om banvakter?

Hur en banvaktsstuga ska byggas

Något om bandelsnummer

Den skenande hästen vid Medskog

En banvakts dotter i Maryhill berättar

En banvakts dotter i Södervidinge berättar

Hågkomster och glimtar ur ett skiftesrikt liv

Ingen försäkringsersättning för överkörd banvakt

Minnen från Bråten

Från gammalt till lite nyare ...

En banvakt allt-i-allo

Till- eller påbyggnad av banvaktsstugor

Järnvägen mellan Ljunga Verk och Johannisberg

Banvaktsstugor Örtofta - Lund

MSJ banvaktsstuga i Silvåkra

Banvaktsstugor i Osby

Tjugofyra år vid Storängsbergets fot

Olyckshändelser och tillbud, eldsvådor

Vaktstugan Gopen

Öfverfallen banvakt

Förbytta hustrur

Stolpen i Risa - en smalspårig järnvägshistoria

Sjunnerup 305 – minnen från 50-talet

Telefon i hvarje banvaktstuga

"De gamla rallaretagen flög i mej"

Också ett trafikhinder - en historia med knorr

Många klagomål

Hus- och brandsyn vid HNJ på 1910-talet

Banvaktstugan vid Brosjön – vad hände sedan?

Kärvt i kylan eller Banvakterna i Norrland och kölden

Transport av banvakt med familj och bohag

En påpasslig baningenjör.

Vad två banvaktsbilder kan berätta

SJ:s fågelholkar

När banvaktshemmet var som bäst

Fagernäs banvaktstuga - Klintsjö hållplats

En banvakts dagbok

Livet i Solsta banvaktsstuga

En banvakts minnen från Malmö-Genarps järnväg

Från banvakt till 1:e banmästare

För hundra år sedan

Den sista banvakten i Linneberg

Emma Lundkvist - äldst i Solsta

Karlströms i Oxbron – en banvaktsfamilj och en banvaktstuga

Gammal banadel (om fyra generationer järnvägare)

Fick böta 240 kr för omlagd växel

Banvakten försvinner

Banvakter och banvaktsbarn som gjort civil karriär

Åtta "pulsslag" om dagen för stationen i Jämnvallen

Banmästare Bengtsson berättar

Förste banmästare Ernst Nyström

Min barndom i Nubbtorp

En banvakt berättar

Hushållsbekymmer på landet

Dressiner i kollision (En kort betraktelse om likställighet mellan banbefäl och underlydande)

Hulda Franzén i Grännaforsa

Minnesbilder från svunnen tid

Sveriges förste rälsläggare

Mitt barndomshem, banvaktarstugan i Älvsjö

Karl Emil Göransson, banvakt i Djurkälla

Järnvägsstyrelsen och banvaktshustrun

Färdas med dressin på 90-talet

Vakt-Lars, en banvakt i Pålstorp

Banvakten och banan, ett rättsfall utan slut

Banvakten Johan Peter Johansson, några bilder

Överbanmästaren i Sundbyberg berättar

Det spökar i Loviksberg

Banvakt tvångsförflyttades - och grisen dog

En banvakts olyckliga öde

Banpersonalen utplanteras på nya malmbanan

Grindvakt trakasserad