Förbytta hustrur

I tidningen Kalmar kunde den 13 december 1902 följande lilla notis läsas några dagar innan Borås - Alvesta järnväg skulle öppnas för trafik.

Förbytta hustrur

Härom dagen var ett s.k. utredningståg ute å Borås – Alfvesta banan för att placera ut banvakts-folket och dess flyttsaker utefter linien. Det var brådt, det var skymning, och lokaliteterna ännu föga kända. Under detta bestyr råkade man lossa fel banvaktshustrur på ett par ställen. När vederbörande banvakter kommit in i sina bostäder och fått ljus tändt, observerade de till sin bestörtning at de fått rasande hustrur. Det blef naturligtvis stor tablå i alla stugor, där detta händt, och ett fasligt dressinåkande innan hvarje banvakt fått sin hustru.

Sådana misstag hade förekommit även tidigare. I Dagens Nyheter den 14 januari 1865 kunde man läsa:

Misstag. Några dagar före invigningen af södra stambanan afgick från Jönköping till Nässjö ett tåg med några godsvagnar, fulla af banvaktare och deras familjer, som att utplantera dem vid mellanliggande vaktstugor. Då man sålunda stannat vid en stuga, i största hast der "hyfvat" ut en banvaktare med hustru och 4 barn och tåget redan satt i gång, sågs vaktkarlen komma springande efter, ängsligt ropande: "konduktör! konduktör! Jag har fått galen hustru och galna barn!" -- "Det kan inte hjelpas; det får bytas om en annan gång!" gaf konduktören lakoniskt till svar, -- och for vidare från den olycklige banvakten, som måste finna sig i sitt öde.

Vi får väl ändå tro att "ödet" var tillfälligt.