Förbytta hustrur

I Dagens Nyheter kunde den 13 december 1902 följande lilla notis läsas några dagar innan Borås - Alvesta järnväg skulle öppnas för trafik.

Förbytta hustrur

Härom dagen var ett s.k. utredningståg ute å Borås – Alfvesta banan för att placera ut banvakts-folket och dess flyttsaker utefter linien. Det var brådt, det var skymning, och lokaliteterna ännu föga kända. Under detta bestyr råkade man lossa fel banvaktshustrur på ett par ställen. När vederbörande banvakter kommit in i sina bostäder och fått ljus tändt, observerade de till sin bestörtning at de fått rasande hustrur. Det blef naturligtvis stor tablå i alla stugor, där detta händt, och ett fasligt dressinåkande innan hvarje banvakt fått den "käring" han var van vid..

Sådana misstag hade förekommit även tidigare. I Dagens Nyheter den 14 januari 1865 kunde man läsa:

Misstag. Några dagar före invigningen af södra stambanan afgick från Jönköping till Nässjö ett tåg med några godsvagnar, fulla af banvaktare och deras familjer, som att utplantera dem vid mellanliggande vaktstugor. Då man sålunda stannat vid en stuga, i största hast der "hyfvat" ut en banvaktare med hustru och 4 barn och tåget redan satt i gång, sågs vaktkarlen komma springande efter, ängsligt ropande: "konduktör! konduktör! Jag har fått galen hustru och galna barn!" -- "Det kan inte hjelpas; det får bytas om en annan gång!" gaf konduktören lakoniskt till svar, -- och for vidare från den olycklige banvakten, som måste finna sig i sitt öde.

Vi får väl ändå tro att "ödet" var tillfälligt.

Var kan man läsa om banvakter?

Hur en banvaktsstuga ska byggas

Något om bandelsnummer

Den skenande hästen vid Medskog

En banvakts dotter i Maryhill berättar

En banvakts dotter i Södervidinge berättar

Hågkomster och glimtar ur ett skiftesrikt liv

Ingen försäkringsersättning för överkörd banvakt

Minnen från Bråten

Från gammalt till lite nyare ...

En banvakt allt-i-allo

Till- eller påbyggnad av banvaktsstugor

Järnvägen mellan Ljunga Verk och Johannisberg

Banvaktsstugor Örtofta - Lund

MSJ banvaktsstuga i Silvåkra

Banvaktsstugor i Osby

Tjugofyra år vid Storängsbergets fot

Olyckshändelser och tillbud, eldsvådor

Vaktstugan Gopen

Öfverfallen banvakt

Förbytta hustrur

Stolpen i Risa - en smalspårig järnvägshistoria

Sjunnerup 305 – minnen från 50-talet

Telefon i hvarje banvaktstuga

"De gamla rallaretagen flög i mej"

Också ett trafikhinder - en historia med knorr

Många klagomål

Hus- och brandsyn vid HNJ på 1910-talet

Banvaktstugan vid Brosjön – vad hände sedan?

Kärvt i kylan eller Banvakterna i Norrland och kölden

Transport av banvakt med familj och bohag

En påpasslig baningenjör.

Vad två banvaktsbilder kan berätta

SJ:s fågelholkar

När banvaktshemmet var som bäst

Fagernäs banvaktstuga - Klintsjö hållplats

En banvakts dagbok

Livet i Solsta banvaktsstuga

En banvakts minnen från Malmö-Genarps järnväg

Från banvakt till 1:e banmästare

För hundra år sedan

Den sista banvakten i Linneberg

Emma Lundkvist - äldst i Solsta

Karlströms i Oxbron – en banvaktsfamilj och en banvaktstuga

Gammal banadel (om fyra generationer järnvägare)

Fick böta 240 kr för omlagd växel

Banvakten försvinner

Banvakter och banvaktsbarn som gjort civil karriär

Åtta "pulsslag" om dagen för stationen i Jämnvallen

Banmästare Bengtsson berättar

Förste banmästare Ernst Nyström

Min barndom i Nubbtorp

En banvakt berättar

Hushållsbekymmer på landet

Dressiner i kollision (En kort betraktelse om likställighet mellan banbefäl och underlydande)

Hulda Franzén i Grännaforsa

Minnesbilder från svunnen tid

Sveriges förste rälsläggare

Mitt barndomshem, banvaktarstugan i Älvsjö

Karl Emil Göransson, banvakt i Djurkälla

Järnvägsstyrelsen och banvaktshustrun

Färdas med dressin på 90-talet

Vakt-Lars, en banvakt i Pålstorp

Banvakten och banan, ett rättsfall utan slut

Banvakten Johan Peter Johansson, några bilder

Överbanmästaren i Sundbyberg berättar

Det spökar i Loviksberg

Banvakt tvångsförflyttades - och grisen dog

En banvakts olyckliga öde

Banpersonalen utplanteras på nya malmbanan

Grindvakt trakasserad