Karl Emil Göransson, banvakt i Djurkälla

Den här artikeln kommer ursprungligen från Östgötatidningen den 11 november 1944. Den var införd under rubriken "MÖJ:s veteraner tänker med bävan på snövintrar med drivor ända upp till telefontrådarna" i samband med att MÖJ firade 70-årsjubileum. Den återgavs sedan i Gurklisten (medlemstidskrift för museiföreningen Wadstena Fogelsta Järnväg) nr 1/1977 och 4/1997. Här återges endast det avsnitt som handlar om banvakten Göransson i Djurkälla mellan Borghamn och Väversunda.

--------------------------------------

Karl Emil Göransson, banvakt i Djurkälla

Ett par kilometer söder om Borghamn ligger vid Djurkälla en banvaktsstuga. Det var den som var start och mål, när Karl Emil Göransson utförde sin gärning i MÖJ:s tjänst. Han föddes i Hästholmen 1860 och fick anställning som banvakt 1893.

Han hade sin sträcka mellan Djurkälla och Rogslösa, och den avverkade han många gånger om dagen ända till år 1923, då han lyfte trallan av spåret för sista gången.

Karl Emil Göransson har fostrat sex barn, fyra söner och två döttrar. Alla pojkarna är järnvägsmän och en av döttrarna är gift med en järnvägare. En järnvägsfamilj. Sonen Ernst är konduktör på MÖJ och tjänstgör fortfarande. Han började 1907 och kan, innan han pensioneras, lägga ytterligare nio år till sina 37 i järnvägens tjänst. En son, David, är förste kontoristen i Vadstena, en trafikchef i Norrland och en lokförare med Halmstad som hemort.

Karl Emil Göransson bor fortfarande kvar i Djurkälla, men när vi träffade honom var han på besök hos sin son Ernst i Linköping. Det var en trevlig bekantskap. Östgötarna måtte bli livligare av sig med åren. Se på denne 84-åring till exempel, som säger:
- Ja, se den förnämste tillgången en har dä ä då hälsa.

Och så sätter han igång och berättar om hur han knogade i skogen med sin tralla, när snön blockerade linjen. Lokomotiven orkade inte igenom drivorna. Karl Emil Göransson kringgick dem. Om vintrarna hade sina besvärligheter, hade somrarna sin tjusning. Sommarmorgon över östgötaslätten. Lärkans drill under rosafärgade skyar … Sådant ger hälsa och ljusa minnen för ålderdomen.

- Jag reser tillbaka till mitt kära Djurkälla. Jag vill inte stanna på jubileumsfesten. Jag är för gammal å vare bland så mycket ungdomar.

Ernst Göransson har som konduktör ett slitsamt arbete. Man måste beundra konduktörerna. Ett gott minne, en högt uppdriven iakttagelseförmåga och ett tjänstvilligt sätt måste prägla detta yrke. Nu påstår hr Göransson förstås i sin blygsamhet, att det är omöjligt att göra sitt arbete perfekt. Den tilltagande trafiken har ökat arbetsbördan för mycket, säger han.

Var kan man läsa om banvakter?

Hur en banvaktsstuga ska byggas

Något om bandelsnummer

Den skenande hästen vid Medskog

En banvakts dotter i Maryhill berättar

En banvakts dotter i Södervidinge berättar

Hågkomster och glimtar ur ett skiftesrikt liv

Ingen försäkringsersättning för överkörd banvakt

Minnen från Bråten

Från gammalt till lite nyare ...

En banvakt allt-i-allo

Till- eller påbyggnad av banvaktsstugor

Järnvägen mellan Ljunga Verk och Johannisberg

Banvaktsstugor Örtofta - Lund

MSJ banvaktsstuga i Silvåkra

Banvaktsstugor i Osby

Tjugofyra år vid Storängsbergets fot

Olyckshändelser och tillbud, eldsvådor

Vaktstugan Gopen

Öfverfallen banvakt

Förbytta hustrur

Stolpen i Risa - en smalspårig järnvägshistoria

Sjunnerup 305 – minnen från 50-talet

Telefon i hvarje banvaktstuga

"De gamla rallaretagen flög i mej"

Också ett trafikhinder - en historia med knorr

Många klagomål

Hus- och brandsyn vid HNJ på 1910-talet

Banvaktstugan vid Brosjön – vad hände sedan?

Kärvt i kylan eller Banvakterna i Norrland och kölden

Transport av banvakt med familj och bohag

En påpasslig baningenjör.

Vad två banvaktsbilder kan berätta

SJ:s fågelholkar

När banvaktshemmet var som bäst

Fagernäs banvaktstuga - Klintsjö hållplats

En banvakts dagbok

Livet i Solsta banvaktsstuga

En banvakts minnen från Malmö-Genarps järnväg

Från banvakt till 1:e banmästare

För hundra år sedan

Den sista banvakten i Linneberg

Emma Lundkvist - äldst i Solsta

Karlströms i Oxbron – en banvaktsfamilj och en banvaktstuga

Gammal banadel (om fyra generationer järnvägare)

Fick böta 240 kr för omlagd växel

Banvakten försvinner

Banvakter och banvaktsbarn som gjort civil karriär

Åtta "pulsslag" om dagen för stationen i Jämnvallen

Banmästare Bengtsson berättar

Förste banmästare Ernst Nyström

Min barndom i Nubbtorp

En banvakt berättar

Hushållsbekymmer på landet

Dressiner i kollision (En kort betraktelse om likställighet mellan banbefäl och underlydande)

Hulda Franzén i Grännaforsa

Minnesbilder från svunnen tid

Sveriges förste rälsläggare

Mitt barndomshem, banvaktarstugan i Älvsjö

Karl Emil Göransson, banvakt i Djurkälla

Järnvägsstyrelsen och banvaktshustrun

Färdas med dressin på 90-talet

Vakt-Lars, en banvakt i Pålstorp

Banvakten och banan, ett rättsfall utan slut

Banvakten Johan Peter Johansson, några bilder

Överbanmästaren i Sundbyberg berättar

Det spökar i Loviksberg

Banvakt tvångsförflyttades - och grisen dog

En banvakts olyckliga öde

Banpersonalen utplanteras på nya malmbanan

Grindvakt trakasserad