Banvakt tvångsförflyttades - och grisen dog

Det här inlägget gjordes 2009-07-21 av Gunnar Ekeving i Järnvägshistoriskt forum:

"Kanske dags för banvakt.se att addera ytterligare en banvaktsstuga till databasen? Valtorp tycks nu bara finnas med som trafikplats. I Riksarkivet råkade jag hitta en skrivelse från SJ II distrikt till K Järnvägsstyrelsen där distriktet tog upp ett par otrevliga händelser som inträffade när banvaktsstugan i Valtorp på Västra Stambanan fick ny funktion då Valtorp blev mötesplats 1915.

Den nya mötesplatsen skulle ha en stationsföreståndare, som naturligtvis måste ha en tjänstebostad. Detta ordnades genom att trafikavdelningen tog över den banvaktsstuga som fanns på platsen. Banvakten blev förflyttad till banvaktsstugan 139 Valla mellan Moholm och Töreboda. Själva flyttningen genomfördes i början av december 1915 "varvid på grund av under transporten rådande särdeles svåra köld" fyra tunnor potatis skadades och en fem månader gammal gris blev förkyld och dog.

Ilastningen skedde kl 6.30 - 8.30, temperaturen var då 6 - 7 grader. Den täckta godsvagnen infördes till Falköping med tåg V 81, sedan med tåg 52 till Töreboda, och slutligen tåg 1001 till vaktstugan.
Banvakten hade nu begärt "någon liten ersättning". Distriktet föreslog ersättning med 6 kr per potatistunna; banvakten hade ju beordrats flytta vid just den aktuella tidpunkten, och det hade inte under i- och urlastning på linjen funnits möjlighet att skydda ömtåligt gods. Däremot tyckte distriktschefen att banvakten borde sett till att skydda grisen mot kylan, och ansåg inte att det fanns fog att lämna ersättning för grisens fulla värde, 80 kronor.

Skrivelsen kom in till järnvägsstyrelsen den 15 februari, alltså flera månader efter flyttningen. Sedan gick det emellertid fort, redan den 17 februari gjordes en påteckning att banvakten "erhåller ersättning för såväl potatis som gris". Förhoppningsvis då full ersättning även för grisen!"

Anm:
Banvakten som tvångsförflyttades var Teodor Claesson (1878-1955) och hans hustru Helga Teresia (1877-1944). Redan i april 1916 gick returflytten till Falköping där han var banvakt tills han gick i pension.

Var kan man läsa om banvakter?

Hur en banvaktsstuga ska byggas

Något om bandelsnummer

Den skenande hästen vid Medskog

En banvakts dotter i Maryhill berättar

En banvakts dotter i Södervidinge berättar

Hågkomster och glimtar ur ett skiftesrikt liv

Ingen försäkringsersättning för överkörd banvakt

Minnen från Bråten

Från gammalt till lite nyare ...

En banvakt allt-i-allo

Till- eller påbyggnad av banvaktsstugor

Järnvägen mellan Ljunga Verk och Johannisberg

Banvaktsstugor Örtofta - Lund

MSJ banvaktsstuga i Silvåkra

Banvaktsstugor i Osby

Tjugofyra år vid Storängsbergets fot

Olyckshändelser och tillbud, eldsvådor

Vaktstugan Gopen

Öfverfallen banvakt

Förbytta hustrur

Stolpen i Risa - en smalspårig järnvägshistoria

Sjunnerup 305 – minnen från 50-talet

Telefon i hvarje banvaktstuga

"De gamla rallaretagen flög i mej"

Också ett trafikhinder - en historia med knorr

Många klagomål

Hus- och brandsyn vid HNJ på 1910-talet

Banvaktstugan vid Brosjön – vad hände sedan?

Kärvt i kylan eller Banvakterna i Norrland och kölden

Transport av banvakt med familj och bohag

En påpasslig baningenjör.

Vad två banvaktsbilder kan berätta

SJ:s fågelholkar

När banvaktshemmet var som bäst

Fagernäs banvaktstuga - Klintsjö hållplats

En banvakts dagbok

Livet i Solsta banvaktsstuga

En banvakts minnen från Malmö-Genarps järnväg

Från banvakt till 1:e banmästare

För hundra år sedan

Den sista banvakten i Linneberg

Emma Lundkvist - äldst i Solsta

Karlströms i Oxbron – en banvaktsfamilj och en banvaktstuga

Gammal banadel (om fyra generationer järnvägare)

Fick böta 240 kr för omlagd växel

Banvakten försvinner

Banvakter och banvaktsbarn som gjort civil karriär

Åtta "pulsslag" om dagen för stationen i Jämnvallen

Banmästare Bengtsson berättar

Förste banmästare Ernst Nyström

Min barndom i Nubbtorp

En banvakt berättar

Hushållsbekymmer på landet

Dressiner i kollision (En kort betraktelse om likställighet mellan banbefäl och underlydande)

Hulda Franzén i Grännaforsa

Minnesbilder från svunnen tid

Sveriges förste rälsläggare

Mitt barndomshem, banvaktarstugan i Älvsjö

Karl Emil Göransson, banvakt i Djurkälla

Järnvägsstyrelsen och banvaktshustrun

Färdas med dressin på 90-talet

Vakt-Lars, en banvakt i Pålstorp

Banvakten och banan, ett rättsfall utan slut

Banvakten Johan Peter Johansson, några bilder

Överbanmästaren i Sundbyberg berättar

Det spökar i Loviksberg

Banvakt tvångsförflyttades - och grisen dog

En banvakts olyckliga öde

Banpersonalen utplanteras på nya malmbanan

Grindvakt trakasserad