En banvakt allt-i-allo

Den här trevliga lilla berättelsen har kommit från Micke Carlsson i Sorunda:

Jag arbetade på 90-talet ihop med en person vars släkting (morbror?) var banvakt i Nynäsgård under 50-talet. Han berättade att denne banvakt även drev vandrarhemmet vid Nickstaviken parallellt med sina järnvägssysslor. Banvakten i Nynäsgård svarade då tydligen även för bomfällning i Nynäshamn. Detta innebar till vardags när han stod i vandrarhemmets reception att då han hörde tåget passera Nicksta och vandrarhemmet (som ligger i princip på järnvägens banksluttning ungefär vid km 2,5 eller så) på väg mot Nynäshamn, så kastade han sig in i PV:n och åkte ned till Nynäshamn (1,7 km på gummihjul) för att precis lagom komma fram för att fälla bommarna när rundgången skulle ske. (Allmän väg korsar spåren strax bortom plattform i Nyh.) Pressat schema! Samme banvakt svarade även för brandsläckning i samband med att man växlade med ånglok på raffinaderiområdet(!!!) Tydligen så tände man ganska ofta i skogen jäms med Televerkstaden då det var bra backigt och kurvigt just där. Min sagesman hade som pojk ibland varit med och fått släcka skogsbränder här. Banvakten i Nynäsgård verkar alltså ha tjänat som allt-i-allo inom Nynäshamns stads gränser.

Var kan man läsa om banvakter?

Hur en banvaktsstuga ska byggas

Något om bandelsnummer

Den skenande hästen vid Medskog

En banvakts dotter i Maryhill berättar

En banvakts dotter i Södervidinge berättar

Hågkomster och glimtar ur ett skiftesrikt liv

Ingen försäkringsersättning för överkörd banvakt

Minnen från Bråten

Från gammalt till lite nyare ...

En banvakt allt-i-allo

Till- eller påbyggnad av banvaktsstugor

Järnvägen mellan Ljunga Verk och Johannisberg

Banvaktsstugor Örtofta - Lund

MSJ banvaktsstuga i Silvåkra

Banvaktsstugor i Osby

Tjugofyra år vid Storängsbergets fot

Olyckshändelser och tillbud, eldsvådor

Vaktstugan Gopen

Öfverfallen banvakt

Förbytta hustrur

Stolpen i Risa - en smalspårig järnvägshistoria

Sjunnerup 305 – minnen från 50-talet

Telefon i hvarje banvaktstuga

"De gamla rallaretagen flög i mej"

Också ett trafikhinder - en historia med knorr

Många klagomål

Hus- och brandsyn vid HNJ på 1910-talet

Banvaktstugan vid Brosjön – vad hände sedan?

Kärvt i kylan eller Banvakterna i Norrland och kölden

Transport av banvakt med familj och bohag

En påpasslig baningenjör.

Vad två banvaktsbilder kan berätta

SJ:s fågelholkar

När banvaktshemmet var som bäst

Fagernäs banvaktstuga - Klintsjö hållplats

En banvakts dagbok

Livet i Solsta banvaktsstuga

En banvakts minnen från Malmö-Genarps järnväg

Från banvakt till 1:e banmästare

För hundra år sedan

Den sista banvakten i Linneberg

Emma Lundkvist - äldst i Solsta

Karlströms i Oxbron – en banvaktsfamilj och en banvaktstuga

Gammal banadel (om fyra generationer järnvägare)

Fick böta 240 kr för omlagd växel

Banvakten försvinner

Banvakter och banvaktsbarn som gjort civil karriär

Åtta "pulsslag" om dagen för stationen i Jämnvallen

Banmästare Bengtsson berättar

Förste banmästare Ernst Nyström

Min barndom i Nubbtorp

En banvakt berättar

Hushållsbekymmer på landet

Dressiner i kollision (En kort betraktelse om likställighet mellan banbefäl och underlydande)

Hulda Franzén i Grännaforsa

Minnesbilder från svunnen tid

Sveriges förste rälsläggare

Mitt barndomshem, banvaktarstugan i Älvsjö

Karl Emil Göransson, banvakt i Djurkälla

Järnvägsstyrelsen och banvaktshustrun

Färdas med dressin på 90-talet

Vakt-Lars, en banvakt i Pålstorp

Banvakten och banan, ett rättsfall utan slut

Banvakten Johan Peter Johansson, några bilder

Överbanmästaren i Sundbyberg berättar

Det spökar i Loviksberg

Banvakt tvångsförflyttades - och grisen dog

En banvakts olyckliga öde

Banpersonalen utplanteras på nya malmbanan

Grindvakt trakasserad