En banvakt allt-i-allo

Den här trevliga lilla berättelsen har kommit från Micke Carlsson i Sorunda:

Jag arbetade på 90-talet ihop med en person vars släkting (morbror?) var banvakt i Nynäsgård under 50-talet. Han berättade att denne banvakt även drev vandrarhemmet vid Nickstaviken parallellt med sina järnvägssysslor. Banvakten i Nynäsgård svarade då tydligen även för bomfällning i Nynäshamn. Detta innebar till vardags när han stod i vandrarhemmets reception att då han hörde tåget passera Nicksta och vandrarhemmet (som ligger i princip på järnvägens banksluttning ungefär vid km 2,5 eller så) på väg mot Nynäshamn, så kastade han sig in i PV:n och åkte ned till Nynäshamn (1,7 km på gummihjul) för att precis lagom komma fram för att fälla bommarna när rundgången skulle ske. (Allmän väg korsar spåren strax bortom plattform i Nyh.) Pressat schema! Samme banvakt svarade även för brandsläckning i samband med att man växlade med ånglok på raffinaderiområdet(!!!) Tydligen så tände man ganska ofta i skogen jäms med Televerkstaden då det var bra backigt och kurvigt just där. Min sagesman hade som pojk ibland varit med och fått släcka skogsbränder här. Banvakten i Nynäsgård verkar alltså ha tjänat som allt-i-allo inom Nynäshamns stads gränser.

Var kan man läsa om banvakter?

Mitt barndomshem, banvaktarstugan i Älvsjö

En banvakts olyckliga öde

Den skenande hästen vid Medskog

En banvakts dotter i Maryhill berättar

En banvakts dotter i Södervidinge berättar

Hågkomster och glimtar ur ett skiftesrikt liv

Ingen försäkringsersättning för överkörd banvakt

Minnen från Bråten

Från gammalt till lite nyare ...

En banvakt allt-i-allo

Järnvägen mellan Ljunga Verk och Johannisberg

Banvaktsstugor Örtofta - Lund

Ännu en banvakt fallen på sin post

Banvaktsstugor i Osby

Tjugofyra år vid Storängsbergets fot

Olyckshändelser och tillbud, eldsvådor

Vaktstugan Gopen

Öfverfallen banvakt

Förbytta hustrur

Stolpen i Risa - en smalspårig järnvägshistoria

Sjunnerup 305 – minnen från 50-talet

Telefon i hvarje banvaktstuga

"De gamla rallaretagen flög i mej"

Också ett trafikhinder - en historia med knorr

Många klagomål

Hus- och brandsyn vid HNJ på 1910-talet

Banvaktstugan vid Brosjön – vad hände sedan?

Kärvt i kylan eller Banvakterna i Norrland och kölden

Transport av banvakt med familj och bohag

En påpasslig baningenjör.

Vad två banvaktsbilder kan berätta

SJ:s fågelholkar

När banvaktshemmet var som bäst

Fagernäs banvaktstuga - Klintsjö hållplats

En banvakts dagbok

Livet i Solsta banvaktsstuga

En banvakts minnen från Malmö-Genarps järnväg

Från banvakt till 1:e banmästare

För hundra år sedan

Den sista banvakten i Linneberg

Emma Lundkvist - äldst i Solsta

Karlströms i Oxbron – en banvaktsfamilj och en banvaktstuga

Gammal banadel (om fyra generationer järnvägare)

Fick böta 240 kr för omlagd växel

Banvakten försvinner

Åtta "pulsslag" om dagen för stationen i Jämnvallen

Banmästare Bengtsson berättar

Förste banmästare Ernst Nyström