Stockholm C–Stockholm S–Älvsjö–Flemingsberg–Södertälje hamn–Järna

Bandel 336, SJ-distrikt I