Lämna ändringsförslag

Älvsjö

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, kvar 2016
(Stockholm C)–Stockholm S–Älvsjö–Flemingsberg–(Södertälje hamn)–Järna

Anslutande bandelar

(Södra Tunnelmynningen)–(Älvsjö)
(Älvsjö)–Tungelsta

Älvsjö station omkring 1892, givetvis med den tidens stavning av namnet. En fantastisk bild (från Sveriges Järnvägsmuseum). Så fint man klätt upp sig för fotografen!

Sittande på växelklotet: Anna Lundqvist, dotter till stm.
Sittande på rälsen: längst t. v. nuvarande fti. Ragnar Lundqvist född 1885, därnäst: den äldre brodern nuvarande direktör Hjalmar Lundqvist i Svenska Järnvägsföreningen de två andra: tvenne bröder Tiderman (icke järnvägare).
Stående fr. vänster: stfm Andersson, dennes äldsta dotter, hustru och yngsta dotter, därefter Ebba Lundqvist, yngsta dotter till stm - nu Kns å KK,- vidare fru Lotten Lundqvist å maken stm. Lundqvist, Ellen Lundqvist ävenledes en dotter, samt Fru å Herr Tiderman, stk. Brokvist (sedermera tm.) samt till sist en okänd. (Namnen uppgivna av Fti R Lundqvist) (mars 1939). Foto: Okänd.
Älvsjö station 1921. Bild från Sveriges Järnvägsmuseum. Foto: Okänd.
Älvsjö station den 26 februari 1920, hus 9A, byggnaden uppförd 1917 som bostad för stationsinspektoren och hans närmaste man, en förste stationsskrivare. Byggnaden kallades både Älvkullen och Ekbacken. Den finns kvar 2016. Bild från Sveriges Järnvägsmuseum. Foto: Axel Swinhufvud.
Älvsjö station den 20 februari 1919, södra ställverket (nr 1). Bild från Sveriges Järnvägsmuseum. Foto: Axel Swinhufvud.
Älvsjö station den 20 februari 1919, norra ställverket (nr 2). Från sin upphöjda position kunde ställverksvakten skåda ut över bangårdens komplicerade nät av spår och växlar, som han måste känna till i detalj. Bild från Sveriges Järnvägsmuseum. Foto: Axel Swinhufvud.
Älvsjö station omkring 1950. Bild från Sveriges Järnvägsmuseum. Foto: Okänd.
Älvsjö station den 25 september 2016.  Foto: Lasse Holmberg.
Älvsjö station den 25 september 2016. Foto: Lasse Holmberg.

Före 1911 Elfsjö med signatur Ef och senare Älfsjö med signatur Äf.

Det första stationshuset var i bruk till 1917 och revs 1973. Det andra stationshuset byggdes 1917 och finns kvar 2009. Det tredje togs i bruk 1970 och finns också kvar 2009.

Uppgifterna om de olika stationshusen i Älvsjö går isär. Enligt andra källor blev det ursprungliga stationshuset ombyggt i omgångar tills det 1932 revs och ersattes med ett nybyggt som ännu finns kvar, dock sedan 1970 inte längre som stationshus. Det året togs nämligen den nuvarande stationsanläggningen över spåren i bruk.

Men även den versionen verkar osannolik. Den ekonomiska kartan från år 1951 visar att det gamla stationshuset då fanns kvar.

Koordinaterna avser 1932 års stationsbyggnad.

Kilometertal

8,425
55,4

Signatur

Äs

Socken

Brännkyrka

Kommun

Stockholm

Län

Stockholm

Ändringsförslag till objektet Älvsjö

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: lhxrXt