Lämna ändringsförslag

Bakom

Banvaktsstuga, riven cirka 1968
(Stockholm C)–Stockholm S–Älvsjö–Flemingsberg–(Södertälje hamn)–Järna
134 Bakom, en utbyggd stuga av 1855 års modell. Ursprungligen hade stugan två fönster på varje långsida (de två till höger på bilden) symmetriskt placerade. Bilden från Sveriges Järnvägsmuseum. Foto: Okänd.
134 Bakom. Det ser ut som om den bakre delen av en stuga av 1872 års modell tillfogats den ursprungliga byggnaden, onekligen ett praktiskt sätt att gradera upp den gamla enrumsstugan. Bilden från Sveriges Järnvägsmuseum. Foto: Okänd.
134 Bakom okänt år. Bilden från Sveriges Järnvägsmuseum. Foto: Okänd.

Revs för spår till ICA lager.

Ur skrivelse från distriktschefen (I distriktet) 1937-09-29 till Kungl. Järnvägsstyrelsen:

"Ang. försäljning av mark och banvaktstuga å linjen Södertälje S.-Järna.

Anbud har inkommit från banvakt C.H. Wickman å köp av banbaktstugan nr. 134 Bakom jämte uthus och källare samt markområde å linjen Södertälje S. - Järna för ett belopp av 3.000 kronor.

Stugan, som är uppförd vid banans byggande, innehåller ett rum och kök utan kallrum. Markområdet beräknas innehålla en areal av omkring 950 kvm. Å detsamma finnes även en fristående källare och ett uyhus, jämväl inrymmande ladugård, en enklare rörbrunn samt några fruktträcd och bärbuskar. Byggnaderna äro underhållna i ordinärt skick. Utmed markområdet och över banan framgår en ägoväg. Stugan är till den 1 oktober nästkommande år mot en hyra av 240 kr uthyrd till privatperson.

Distriktschefen, som anser det bjudna beloppet skäligt, får härigenom anhålla om bemyndigande att träffa köpeavtal om områdets och byggnadernas försäljning i enlighet med närslutna förslag till sådant avtal."

Bemyndigande lämnades varpå stugan med mark såldes till Carl Henrik Wickman för 3000 kr. Stugan fick namnet Elinsborg efter hans hustru.

Banvakter

1939 - ?
F.d. banvakt
Karl Henrik Wickman, f. 1879-10-09 i Sala sfs, död 1951-06-19 i Elinsborg, Överjärna (B).
Gift 1905 med Elin Maria Johansson, f. 1884 i Västerlövsta (U), död 1977 i Järna, Överjärna (B).
Inflyttad i november 1939 från banvaktsstugan 132 Gerstabergi Ytterjärna (B). Uppenbarligen hade han förvärvat stugan inför sin pensionering.
.

Kilometertal

46,894

Nummer

134
34

Socken

Överjärna

Kommun

Södertälje

Län

Stockholm

Såld

1937

Ändringsförslag till objektet Bakom

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: zdÄ8QN