Lämna ändringsförslag

Mälarstrand

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, riven 1954
(Stockholm C)–Stockholm S–Älvsjö–Flemingsberg–(Södertälje hamn)–Järna
Stockholm Mälarstrand 1915. Tåget är på väg in på spåret mot Stadsgården. Är destinationen i stället bangården vid Söder Mälarstrand kan vi vänta oss att det om några minuter kommer backande över spårkorsen närmast i bilden. Fartyget som förmodligen inväntar broöppning är s/s Aros, byggd 1872 i Oskarshamn. Bild från Järnvägsmuseet.

 Foto: Olof Byrén.

Enligt Järnvägsdata har här funnits två trafikplatser,
dels 1 en förgreningspunkt, tillkommen samtidigt med förbindelsebanan (Stockholm S - Stockholm C) 1871, först benämnd Växel Stadsgården, därefter till 1926 Stockholm Mälarstrand, anslutning till Saltsjöbanan och hamnspår, infrastruktur borttagen 1954.
dels 2 en spårkorsning (med spår mellan Stadsgården och Söder Mälarstrand) strax söder om 1. Borttagen 1954.

Trafik från Stockholm C till bangården vid Söder Mälarstrand fick först föras in mot Stadsgården, för att där byta riktning och föras tillbaka över stambanans spår i plan. Detta arrangemang var förstås till stort hinder och avvecklades 1954, förmodligen hade det också samband med att tunnelbanan skulle dras fram i ytläge mellan Slussen och Gamla Stan. Saltsjöbanan förbands i stället med statsbanenätet genom en ny sträckning från Stockholm S via tunnel till Norra Hammarbyhamnen och vidare norrut genom Danviksberget till hamnspåren vid Stadsgården för att slutligen nå Stadsgårdens station österifrån.

Om den intrikata säkerhetsanläggningen som även inbegrep svängbron över Söderström finns att läsa här (skrolla ned ett stycke).

Ovanstående är en tolkning av ritningar, uppgifter i Järnvägsdata och bilder. Är något missuppfattat, eller finns det anledning till ändring eller förtydligande, var god tag kontakt.

Kilometertal

1,3

Signatur

Mstd

Socken

Maria Magdalena

Kommun

Stockholm

Län

Stockholm

Ändringsförslag till objektet Mälarstrand

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: AIo8qL