Lämna ändringsförslag

Flemmingsberg

Banvaktsstuga, riven i början av 1960-talet
(Stockholm C)–Stockholm S–Älvsjö–Flemingsberg–(Södertälje hamn)–Järna
Annons i Dagens Nyheter den 17 april 1964.

I boken ”Torp och gårdar i Huddinge” utgiven 1999 av Huddinges Hembygdsförening beskriva stugan så här:

Banvaktstuga 13
Inget torp i egentlig mening, men stugan fanns i husförhörslängden inom Fullersta rote från 1861 där det till en början nämns som banvaktarestuga No 9. Numret i rubriken kommer från SJ:s 1900-talsrullor.

De första invånarna var banvakten Eric Grund, född 1818, och hans hustru Anna Larsdotter, född 1820, samt deras sju hemmavarande barn.
Stugan revs i början av 1960-talet.

Dessvärre har vi inte lyckats få fram något foto på den rätta stugan. Den var dock utförd enligt samma ritning som återfinns på banvaktstuga 14 och utseendet var identiskt med banvaktstuga 12. Stugan låg 1 100 m söder om Huddinge station, avståndet till Stockholm C var 14 850 m.

-----------------------

Den 3 juni 1881 skriver bandirektör Lindencrona till Kungl. Järnvägsstyrelsen:
"Med Edert tillstånd har banvakten N:o 18 E. Grund i den med sin banvaktarestuga sammanbygda vedbod inredt kök med murad spis och i förening dermed, men utanför samma vedbod, uppfört en bakugn och då den starka vintren så skadat de af Grund uppförda murarne att det till förekommande af eldfara har varit nödvändigt desamma nedrifva, får jag härmed vördsamt anhålla att Ni måtte bestämma om ifrågavarande banvaktstuga skall återställas i sitt ursprungliga skick eller i det den blifvit försatt af Grund och på hvems bekostnad det ena eller det andra af dessa arbeten skall utföras.

Kilometertal

14,845

Nummer

113
13
10
9

Socken

Huddinge

Kommun

Huddinge

Län

Stockholm

Ändringsförslag till objektet Flemmingsberg

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: NxheYH