Södertälje C–Södertälje hamn–Igelstahamn

Bandel 338, SJ-distrikt I

Län

Stockholm

Spårvidd

1435

Ursprunglig ägare

Enskild

Öppnad

1895