Järna–Nyköping

Bandel 360, SJ-distrikt I

Län

Stockholm
Södermanland

Spårvidd

1435

Ursprunglig ägare

Statlig

Öppnad

1913