Stockholm C–Karlberg–Rosersberg–Märsta

Bandel 160, SJ-distrikt I