Stockholm S–Hammarby norra–Stadsgården–Skeppsbron

Bandel 351

Län

Stockholm

Spårvidd

1435