Lämna ändringsförslag

Huddinge

Banvaktsstuga, riven
(Stockholm C)–Stockholm S–Älvsjö–Flemingsberg–(Södertälje hamn)–Järna
112F Huddinge, troligen här med det gamla numret 12. Närmast till höger ligger bostadshus 9A med tillhörande uthus. Därefter syns banvaktsstugan. Till vänster om järnvägen ligger det stora boställshuset 9B. Kortet är taget senast 1912. Dubbelspåret är utbyggt mellan Huddinge och Tumba och sannolikt har i samband därmed tomtutrymmet till de båda husen till höger blivit kraftigt minskat. Mellan banvaktsstugan och  närmaste räl är det inte mer än ca 2½ meter! Den förstuga som med all säkerhet funnit på gaveln mot banan har tagits bort. Bild från Sveriges Järnvägsmuseum. Foto: Carl A Nilsson, Huddinge.
112F Huddinge till höger. Byggnaden till vänster är järnvägens boställshus nr 9A, samma som kan ses på den första bilden. Foto: Okänd.

I boken ”Torp och gårdar i Huddinge” utgiven 1999 av Huddinges Hembygdsförening beskrivs stugan så här:

Banvaktstuga 12 kallas i husförhörslängderna ursprungligen Banvaktarestuga No 8. Numret i rubriken kommer ur SJ:s 1900-talsrullor. Stugan var bebodd från 1860 till 1965 och återfinns i husförhörslängderna för Fullersta rote.

De första invånarna var banvakten Carl Magnus Nilsson, född 1825, hans hustru Anna Maria Jonsdotter, född 1822, samt deras fem hemmavarande barn.

Banvaktstuga 12 hade, från mitten av 1920-talet, även hyresgäster som inte var anställda hos SJ.

Då dubbelspåret tillkom uppfördes en banmästarstuga, som låg 60 meter norr om Huddinge station och som fick beteckningen 11 B, vilken ibland har förväxlats med denna stuga som således låg söder om stationen.

Kilometertal

13,79

Nummer

112F
12
8

Socken

Huddinge

Kommun

Huddinge

Län

Stockholm

Ändringsförslag till objektet Huddinge

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: LC1fåe