Lämna ändringsförslag

Bergfana

Banvaktsstuga, riven 1970-talet
(Stockholm C)–Stockholm S–Älvsjö–Flemingsberg–(Södertälje hamn)–Järna
120 Bergfana okänt år efter 1915. På bildens ses banvakten Hilding Hafström och hans hustru Anna. Hafström var banvakt
 här från 1915 till sin död 1940. Foto: Okänd.
120 Bergfana okänt år. Foto: Okänd.
120 Bergfana okänt år. Foto: Okänd.
120 Bergfana okänt år. Foto: Okänd.
120 Bergfana okänt år. Foto: Okänd.

Försäljning Bbr 273/29.

Från webbsidan Torp i nuvarande Rönninge, 2004-12-10:
”När järnvägen drogs fram omkring 1860 byggdes en banvaktsstuga söder om vägen. Banvaktsstugan fick samma namn som torpet. Men det var inte vilken banvaktsstuga som helst. Här bodde banmästaren. 1914 efterträddes den gamle banmästaren av en ny som idkade handelsträdgård på ägorna.”

Vid anläggningen av landets järnvägar förvärvades mark antingen genom tvångsöverlåtelse (expropriation) eller frivillig överlåtelse (köp eller gåva). Här är ett exempel på avtal genom köp.

Köpebref

Jag N. G. Stråhle upplåter och försäljer, på grund af Kongl. förordningen den 20 November 1845 om jords eller lägenheters afträdande för allmänt behof, härmedelst till Herr Chefen för statens Jernvägsbyggnader, för Westra Stambanans från Stockholms behof, mitt ägande torp, Bergfanan kalladt, inom Salems Socken, Svartlösa Härad och Stockholms Län med derå uppförde byggnader och omkringliggande jordrymd af 9 Tld 11. 7/10 kpld areal, enligt en af Herr kommissions Landtmätaren V. Dahlgren häröfver innevarande år upprättad och härhos bilagd karta, emot en betingad köpeskilling af Ett tusen Sex hundra Riksdaler Riksmynt. – Och som berörde köpeskilling = 1600 Rr Rmt blifvit mig till fullo gulden, frånträder jag mig ifrågavarande torplägenhet, med nämnde jordrymd och derå befintlige husbyggnader, och tillegnar densamma Herr Chefen för Statens Jernvägsbyggnader, för Westra Stambanans från Stockholm behof; hwilket försäkras; Fogelsta den 21 Juni 1859.
N G Stråhle

Egenhändiga underskriften intygar
      Hj. Elworth
             W. Klinkowström

En person som bott i stugan har uppgett att båda Bergfanastugorna revs på 1970-talet.

Banvakter

1861 - 1867
Banmästare
Frans Joseph Björklund, f. 1830-02-16 i Bredestad (F), död 1895-11-08 i Marieström nr 4, tomten nr 41 i Frustuna (D).
Ogift här, senare (1869) gift med Beata Lovisa Larsson, f. 1835 i Grevbäck (R), död 1909 i Frustuna (D).
Inflyttad i oktober 1861 från Järsnäs (F), blivande hustrun såsom piga inflyttad från Botkyrka (B) i november 1862.
Utflyttad i oktober 1867 till Carlslund i Vårdinge (D). Därifrån utflyttad 1871 till Christineberg i Frustuna (D), kallas därvid arbetskarl. 1873 till Hedvigsberg, 1875 till Claralund under Lindsberg, övergår 1876-78 till att kallas snickare. 1878 till Axelsberg, 1881 till Sophielund, 1885 till Marieström, alla i Frustuna.

Som inhyses:
1869 - 1892
Järnvägsarbetaren
Petter Olsson Lustig, f. 1823-10-08 i Ljungby (H), död 1893-06-01 i Maria Magdalena(A).
Gift med Maria Johansdotter, f. 1821 i Kristvalla (H), död här 1869.
Inflyttad i november 1867 från Botkyrka (B).
1869-11-08 dömdes Petter Lustig för försök till mord till tio års straffarbete. Han avtjänade straffet på Långholmen och frigavs 1879. Under hans bortavaro beboddes stugan av hans två minderåriga döttrar och en änkling Johannes Krantz.
Utflyttad 1892.

1892 - 1900
Extra banvakt
Karl Alfred Karlsson, f. 1866-07-24 i Sköldinge (D), död 1935-04-26 i Tullinge, Botkyrka (B).
Gift 1892 med Emma Sofia Åkerlind, f. 1861 i Vårdinge (D), död 1949 okänt var, begravd i Botkyrka (B).
Inflyttad i oktober 1892 från Frustuna (D), hustrun från Vårdinge (D).
Utflyttad i december 1900 till Botkyrka (B).

1900 - 1915
Johan Andersson, f. 1857-03-20 i Stora Malm (D), död 1942-12-02 på ålderdomshemmet i Salem.
Gift 1881 med Augusta Sofia Jansson, f. 1860 i Tuna (D), död 1932 i Åsa, Hölö (D).
Inflyttad i december 1900 från Ramsjö (X).
Utflyttad i oktober 1915 till Enstaberga i Tuna (D), därifrån i april 1920 som f.d. banvakt till Botkyrka (B) och i december 1920 till Åsa, Hölö (D).
Hade minst tio barn här.

1915 - 1937
John Hilding Kungart Hafström, f. 1888-06-10 i Värmskog (S), död 1940-05-27 i bvst 119 Långmossen, Salem (påkörd av tåget).
Gift 1911 med Anna Elisabet Jansson, f. 1884 i Grums (S), död 1941 i banvaktsstugan 119 Långmossen, Salem.
Inflyttad i december 1915 från Jacob (A).
Utflyttad 1937 till banvaktsstugan 119 Långmossen i Salem.

Kilometertal

27,722

Nummer

120
20

Socken

Salem

Kommun

Salem

Län

Stockholm

Ändringsförslag till objektet Bergfana

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: uävYyu