Östertälje–Ström

Bandel 336:2
 
Till Stockholm Central
 
Till Järna
34,346
Igelsta
34,403
Östertälje
 
Östertälje
35,85
Saltskog?
36,523
Saltskog
 
Tveta?
38,55
Ström
 
Till Stockholm Central
39,42
Ström hp
 
Till Järna

Län

Stockholm

Spårvidd

1435

Ursprunglig ägare

Statlig

Öppnad

1860

Anmärkningar

Äldsta linjen (Östertälje)-(Ström) via Saltskog var i bruk 1860-1921