Östertälje–Ström

Bandel 336:2

Län

Stockholm

Spårvidd

1435

Ursprunglig ägare

Statlig

Öppnad

1860

Anmärkningar

Äldsta linjen (Östertälje)-(Ström) via Saltskog var i bruk 1860-1921