Flemingsberg–Södertälje Syd–Järna

Bandel 337, SJ-distrikt I

Län

Stockholm

Spårvidd

1435

Ursprunglig ägare

Statlig

Öppnad

1994-1995