Lämna ändringsförslag

Långvallen

Banvaktsstuga, riven cirka 1930
(Stockholm C)–Stockholm S–Älvsjö–Flemingsberg–(Södertälje hamn)–Järna
133 Långvallen okänt år för 1930. Foto: Okänd.
Tyko Almqvist som var banvakt i Långvallen under många år. Bild från Stockholms läns museum. Foto: Okänd.

Distriktschefen (I distriktet) skriver i september 1930 till Kungl. Järnvägsstyrelsen:

"Banvaktstugan n:r 133 Långvallen liggande 4 km norr (öster) om Järna är ej längre behövlig för S.J, enär ytterligare en vaktstuga finnes å sträckan.

Då väg till stugan saknas och sådan inom rimligt avstånd ej heller finnes, torde en försäljning av stuga med tomt knappast vara möjlig.

Stugan, som är av äldre modell - 1 rum och kök - har ej varit bebodd sedan 1 april detta år och är mindre väl underhållen. Uthuset är av äldsta typ och fordrar fullständig ombyggnad, därest det skulle för längre tid bibehållas och användas.

Med anledning härav har Distriktschefen för avsikt försälja själva byggnaderna med träd och prydnadsbuskar, men utan tomt, för 500 kr, varå anbud finnes, därest från Styrelsens sida ej något är att däremot erinra."

Från styrelsens sida var ej något mot distriktschefens förslag att erinra.

Banvakter

1903 - 1930
Tyko Almqvist, f. 1867-11-02, död 1942-07-17 i Johanneborg, Tveta (B).

Kilometertal

45,79

Nummer

133
33

Socken

Överjärna

Kommun

Södertälje

Län

Stockholm

Såld

1930

Ändringsförslag till objektet Långvallen

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: SI3LU5