Lämna ändringsförslag

Stockholm Södra

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, riven 1927
(Stockholm C)–Stockholm S–Älvsjö–Flemingsberg–(Södertälje hamn)–Järna

Anslutande bandelar

(Södra Tunnelmynningen)–(Älvsjö)
(Stockholm S)–Hammarby norra–Stadsgården–Skeppsbron

Stockholm Södra, äldsta stationshuset byggdes i schweizerstil. Bild från Stockholms Stadsmuseum. Foto: Okänd.
Stockholm Södra, äldsta stationshuset på en bild som är tagen före 1905. Bild: förlag Curt Nilssons Ljustrycksanstalt.  Foto: Okänd.
Stockholm Södra station 1927. Till höger står några Texaco bensinpumpar. Bild från Järnvägsmuseet. Foto: Okänd.
Stockholm Södra 1926 med det nybyggda stationshuset för persontrafik. Notera den trevlig takterrassen strax ovan gatuplanet men två våningar upp i förhållande till bangården. Bortom stationshuset går Timmermansgatan över järnvägen på en viadukt. Foto: Okänd.
Stockholm Södra 1977, foto söderut. Foto: Pär Engström.
Stockholm Södra den 13 oktober 1973. Så en bild tagen söderut med X1 3037 på ingående. Till höger syns hur det äldsta spåret svängde bort mot Hornstull och Liljeholmen. Den sträckningen las ned då den nya Årstabron stod klar 1929. Foto: Göran Holmertz.
Stockholm Södra den 28 maj 1977 med T21 103 på väg att byta spår. Bilden är tagen i nordostlig riktning. I fonden syns Katarina kyrka som 1990 förstördes av en brand men återuppbyggdes. Till höger syns det gamla bangårdsområdet som numera är helt bebyggt med nya bostadshus. Den fina stenmurentill vänster mot Fatbursgatan är fortfarande synlig, men nu endast från perrongen "under jord". Foto: Göran Holmertz.

Stockholms första huvudstation

På kartan nedan visas lägena för den ursprungliga stationen (den högra markeringen) och 1926 års station (vänstra markeringen).

Västra stambanan mellan Stockholm och Göteborg byggdes ut med början från resp. ändpunkt. Den första etappen från Stockholm – till Södertälje – var klar att tas i trafik 1860. Slutstationen i Stockholm hade då förlagts på den utfyllda Fatburssjöns mark på Södermalm. Stationen var en säckstation och spåren slutade mot Södra Bantorget, nuvarande Medborgarplatsen. På norra sidan av spåren och parallellt med dessa anlades stationshuset. Även sedan sammanbindningsbanan tillkommit 1871, och Södra station kommit att ligga vid en sidobana, förekom persontrafik därifrån.

1926 anlades en ny personstation där huvudlinjen korsade Timmermansgatan, och den gamla stationsbyggnaden vid Stockhom Södra revs (1929). Persontrafiken vid det gamla stationsläget nedlades medan godstrafiken fortsatte fram till 1984. Hela stationsområdet revs därefter och bebyggdes med bostadshus.

1920-talets stationshus var i bruk till hösten 1986, då en provisorisk station öppnades. Den gamla byggnaden revs i november 1986 och ersattes av den nuvarande stationen, öppnad för norrgående trafik 1988-10-30, för södergående 1988-11-21 och invigd 1989-05-29.

Kilometertal

1,93

Signaturer

Sst
St

Socken

Maria Magdalena

Kommun

Stockholm

Län

Stockholm

Ändringsförslag till objektet Stockholm Södra

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: 3IAe24