Lämna ändringsförslag

Tullinge (nya)

Banvaktsstuga, riven tidigast 1968
(Stockholm C)–Stockholm S–Älvsjö–Flemingsberg–(Södertälje hamn)–Järna
116 Tullinge (nya) på 1920-talet. Uthuset som kan ses även på följande bilder har ovanligt nog placerats snett i förhållande till banan. Vid banan syns en s.k. brickstolpe, där banvakten skulle placera de kontrollbrickor som inte var i bruk för tillfället. Bild från Sveriges Järnvägsmuseum. Foto: Okänd.
116 Tullinge syns det inte mycket av på den här bilden, men staketet med postlådan till höger omgärdar just banvaktsstugans tomt. Själva stängslet är i sig intressant då det är ett s.k. Idealstaket där spjälorna hålls samman av ståltråd som tvinnats runt varje spjäla och en staketlängd därigenom kunde rullas ihop och lätt transporteras. Sådana staket var framför allt tänkta för tillfällig uppsättning men användes inte sällan permanent runt banvaktsstugetomter. Kortet är avsänt 1948 och är framställt tidigast 1945 (kan vara fotat tidigare). Villorna är platsen för nuvarande Tullinge centrum och ”Landsvägen” är nuvarande Huddingevägen. Till vänster går vägen till Tullinge gård. Man kan ana att det på högra sidan av genomfartsvägen planterats en rad träd, som på nästa bild vuxit till sig en del. Fotografen har uppenbarligen ställt sig mitt i vägen för att ta bilden, något som knappast vore tillrådligt i dag. Kanske är det fotografens cykel som står lutad mot vägräcket. Det är Leif Bergman som bidragit med bilden. Foto: Okänd.
116 Tullinge på ett Pressbyråns vykort som bör vara framställt under andra halvan av 1950-talet. Leif Bergman har bidragit med bilden. Foto: Okänd.
116 Tullinge 1964. Bilden tillhandahållen av Leif Bergman. Foto: Sten Karsbrink.
116 Tullinge låg på denna plats. Äppelträdet som skymtar till höger, och ses bättre på nästa bild, är från banvaktsstugetiden. Bilden tagen den 22 oktober 2016. Foto: Leif Bergman.
116 Tullinge, dvs det som finns kvar efter att huset rivits, en grönyta och ett äppelträd. Bilden är tagen den 22 oktober 2016. Foto: Leif Bergman.
116 Tullinge, platsen för stugan den 25 december 2016. Det finns faktiskt lite kvar av stugan, bakom äppelträdet finns husgrunden eller en del av den kvar. Foto: Leif Bergman.
116 Tullinge, platsen för stugan den 25 december 2016. Foto: Leif Bergman.

Stugan tillkom troligen tidigast omkring 1903, då det gamla enkelspåret ersattes av ett nytt dubbelspår genom tunneln norr om Tullinge station. Vid den gamla övergivna linjen låg en banvaktsstuga, 116 Tullinge (gamla), vilken ersattes av denna som fick överta den gamla stugans nummer och namn. Stugan placerades ungefär vid den gamla och nya linjens norra föreningspunkt.

Av bilden ovan att döma är stugan av en äldre och tillbyggd modell, vilket talar för att den flyttats hit, varifrån är okänt.

Det finns i Banbyråns arkiv ett ärende från 1918 som avser flyttning av en banvaktstuga i Tullinge och ett annat ärende från 1920 om tillbyggnad av en stuga Tullinge - Huddinge. Det kan vara denna stuga som avses, men det krävs arkivstudier för att klargöra förhållandet.

Stugan och uthuset finns med på en bild tagen 1968-08-26 då bygget av Tullinge nya pendeltågsstation pågick.

Kilometertal

19,4

Nummer

116

Socken

Botkyrka

Kommun

Botkyrka

Län

Stockholm

Ändringsförslag till objektet Tullinge (nya)

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: xUÅFRi