Lämna ändringsförslag

Älvsjö

Banvaktsstuga, riven efter 1948
(Stockholm C)–Stockholm S–Älvsjö–Flemingsberg–(Södertälje hamn)–Järna
108 Älvsjö den 4 juni 1917. Banvaktsstugan är redan ombyggd, delen med fönstret till höger är ny. De trevliga fönsteromfattningarna är kvar intakta och till vänster skymtar den lilla förstugan på gaveln mot banan. Stationshuset är det ursprungliga ännu inte ombyggt i nämnvärd omfattning. Foto: Axel Swinhufvud.
108 Älvsjö den 26 februari 1920. Sedan föregående bild togs har banvaktsstugan ändrats en del, de fina fönsteromfattningarna är utbytta mot enklast tänkbara och förstugan mot banan har tagits bort, troligen för att stugan ligger extremt nära spåren. Stationshuset är ganska genomgripande ombyggt. Över taket på godsmagasinet skymtar boställshus 9A, som fortfarande finns kvar invid korsningen Älvsjövägen - Johan Skyttes väg. Foto: Okänd.

Stugan var av 1855 års modell och uppförd som den första järnvägsbyggnaden på platsen. Den tillbyggdes före 1917 bakåt och försågs med en sidobyggnad med ingång, som på 1872 års stugtyp.

Banvakter

1863 - 1871
Carl Johan Liljeström, f. 1824-04-21 i Kalmar, död 1907-04-30 i Kölsta nr 1, Sköldinge (D).
Gift 2) 1864 med Sofia Lovisa Fagerlund, f. 1832 i Trosa lfs (D), död 1918 i Kyrkbyn nr 14, Orsa (W).
Inflyttad i augusti 1863 från bvst 24 Bränninge i Tveta (B), hustrun i februari 1864 från Maria (A).
Utflyttad i december 1871 till bvst Stettin i Stora Malm, Katrineholm och därifrån i oktober 1872 till Västra Vingåker (D).

1871 - 1893
Johan Vilhelm Dahlström, f. 1833-06-20 i Huddinge (B), död 1910-01-12 i Bännebo, Sköllersta (T).
Gift 1868 med Maria Helena Berggren, f. 1838 i Nordmark (S), död 1922 i Kilsmo station, Asker (T).
Inflyttad i oktober 1871 från Maria (A).
Utflyttad i november 1893 till Salem (B).

1894 - 1908
Anders Johansson, f. 1847-12-08 i Regna (E), död 1912-01-26 i Långbrodal, Brännkyrka.
Gift 1872 med Augusta Charlotta Lundberg, f. 1848-10-06 i Lunda (D).
Inflyttad i augusti 1894 från Hallsberg (T).
Utflyttad 1908 som f.d. banvakt till Långbrodal nr 52 Nykterhetslokalen i Brännkyrka.
Efter makens död flyttade Augusta Charlotta i juni 1916 till Amerika.

1895 - 1898
Extra banvakt
John Gottfrid Jonsson senare Öhrvall, f. 1869-03-13 i Huddinge (B), död 1944-12-18 i Täby (B).
Ogift.
Inflyttad i november 1895 från Huddinge (B).
Utflyttad 1898 till Katarina (A). Dessutom antecknat i husförhörslängden ”flyttat till Hyltinge”.

1908 – 1923 - ?
Anders August Pettersson, f. 1874-08-23 i Tingsås (G), död 1961-08-31 i Brännkyrka (A).
Gift 1898 med Anna Kristina Karlsdotter, f. 1872 i Väckelsång (G), död 1933 i Älvsjö, Brännkyrka.
Inflyttad 1908 från annan bostad vid Älvsjö station. Inflyttad till Brännkyrka i september 1901 från Tingsås (G), först till Eriksberg under Långbrodal, 1906 till Älvsjö station.
Kvar 1923.

Kilometertal

8,402

Nummer

108
8
5

Socken

Brännkyrka

Kommun

Stockholm

Län

Stockholm

Ändringsförslag till objektet Älvsjö

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: uävYtu