Lämna ändringsförslag

Riddarholmen hp

Trafikplats utan expeditions- eller väntsalsbyggnad, riven
(Stockholm C)–Stockholm S–Älvsjö–Flemingsberg–(Södertälje hamn)–Järna
Riddarholmen hållplats? Järnvägsmuseet anger att bilden kommer ur Ny Illustrerad Tidning den 28 september 1867, på bilden har med blyerts tillskrivits "Obs. Tåg först 1871." Tidningens text till bilden visar att det är den nya vägbron från "staden mellan broarna" och Riddarholmen som avbildas. Sannolikt fanns då ännu inget järnvägsspår utlagt och definitivt är tåget en fantasiskapelse. I boken Stockholms järnvägar - Miljöer från förr och nu, del 1 (Hans Björkman - Gert Ekström, 2011) uppges bilden vara 1871. Det kan på goda grunder ifrågasättas om bilden alls visar en - existerande eller framtida - hållplats. Förmodligen är det bara flanerande människor i anslutning till huvudmotivet - vägbron. En intressant detalj är mannen närmast i bild. Det är en uniformsklädd banvakt som intagit enskild ställning invid banan och med blicken fäst vid det annalkande tåget och med en hoprullad flagga längs armen visar han lokföraren att så långt på honom ankommer finns inget hinder för tåget att passera. Bild från Järnvägsmuseet.

Hållplats 1871 - 1909.

Enligt bilden ovan låg hållplatsen norr om vägbron mellan Gamla stan och Riddarholmen, andra uppgifter talar om ett läge söder om bron ungefär mittför Riddarholmskyrkan. Vad som är korrekt är inte känt, men bilden är sannolikt en fantasiprodukt tillkommen flera år innan järnvägen drogs fram här och var det då skulle komma att ligga en hållplats var sannolikt inte bestämt.

En annan bild, en akvarell från 1871, visar att promenadutrymmet som den tidigare bilden betecknat som hållplats nu är avgränsat från järnvägen med ett staket. Det innebär att hållplatsen i vart fall inte låg här.

De alternativa lägen som visas på kartan nedan är osäkra och ungefärliga.

Kilometertal

0,9

Signatur

Rhl

Socken

Sankt Nikolai (sen. Storkyrko)

Kommun

Stockholm

Län

Stockholm

Ändringsförslag till objektet Riddarholmen hp

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: HA7XÅ9