Telefon i hvarje banvaktstuga

Telefon i hvarje banvaktstuga finnes det å Borås – Alfvesta jernväg, som icke allenast i detta hänseende är förstklassig. Utom den besparing i arbetskraft, som uppstår genom detta praktiska arrangement, i det banvakterna från stationerna kunna blifva delgifna eventuella tågförseningar och extra tåg samt där igenom icke behöfva stå och vänta på tågen, kunna telefonerna äfven blifva till stort gagn, då tåg stannar på banan eller andra tågmissöden inträffa, skrifver en meddelare till Östg. Corresp. Ur Östgötaposten 1903-04-03