Falun–Rättvik

Bandel 185, SJ-distrikt 15 bs

Län

Dalarna

Spårvidd

1435

Ursprunglig ägare

Enskild

Öppnad

1889-1890