Lämna ändringsförslag

Utby hp

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, riven 1931
(Falun)–Rättvik

1898-1928, öppen endast sommartid.

I anledning af framställning från Trafikchefen beslöt Direktionen, att en hållplats för resandes af- och påstigande skulle inrättas mellan Westgärde och Rättvik något bortom Utby vaktstuga mellan kilometerstolparna 47 och 48.” (D. P. 15/2 1393)

Ur Olle Anderssons efterlämnade anteckningar:

"På horisontalplanet vid km 46,700 uppfördes sommaren 1898 en ny hållplatsbyggnad av resvirke och bräder under tak av asfaltpapp för kr 625:62 samt en 60 mter lång plattform av trä för kr 255:10.

Utby hållplats öppnades för allmän trafik den 12 juli 1898 och var avsedd att betjäna trafiken under tiden 15 maj – 30 september. Efter drygt 30 år nedlades Utby den 30 september 1928.

F. banvakten i Utby, Erik Nygårds, berättar: Samma år som han började vid järnvägen, 1931, revs plattformen och byggnaden lyftes på en järnvägsvagn och fraktades till Rättvik. Den ställdes upp på bad- och campingplatsen bakom lokstallet vid Siljans strand och användes som toalett.

Något foto är inte känt.

Redan innan den första trafiksäsongen avslutats, begärde Utby byamän hos GDJ direktion att hållplatsen skulle få bli riktig station. Denna begäran avslogs emellertid den 28 september av direktionen med hänvisning till närheten till både Västgärde och Rättvik. I detta sammanhang kan nämnas att Utby till en början var tänkt som station, men flyttades till Västgärde på grund av lutnings- och utrymmesförhållandena."

Kilometertal

137,8
138,382
46,7

Socken

Rättvik

Kommun

Rättvik

Län

Dalarna

Ändringsförslag till objektet Utby hp

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: 1Rölrr