Lämna ändringsförslag

Lillängsvägen hpr

Trafikplats utan expeditions- eller väntsalsbyggnad, riven
(Falun)–Rättvik
Lillänget hållplats. På bilden från 1940-talet syns ett lag banarbetare framför hållplatskuren med banvakten vid 26 Årby Victor Albin Eriksson som förman.
Från vänster: 1) Bertil Eriksson, 4) bv Albin Eriksson (äldre broder), 6) Bengts Erik Andersson, Tällberg, vilken omkom vid Tansbo-olyckan den 5/9 1958, 9) Rickard Smedberg, 10) Hans Sköld, Lustebo.

 Foto: Okänd.
Lillängets hållplats syns här bortom vägbron. Bilden som är tagen 1946 kommer från en broliggare i Vägförvaltningens i Kopparbergs läns arkiv som förvaras i Landsarkivet i Uppsala.
 Foto: Okänd.
Lillängsvägen hållplats är borta sedan länge tillsammans med banan den tillhörde. 2013 finns ändå ett litet minne kvar i form av den räckförsedda gångstigen från hållplatsen upp till landsvägen. Foto: Tomas Liljeholm.

Ur Olle Anderssons efterlämnade anteckningar om Lillängsvägens hållplats:

"LILLÄNGET HÅLLPLATS

Anlades år 1923 på banans högra sida med nedgång till vänster om bron för landsvägen mellan Sågmyra och Insjön.

Hållplatsen tillkom för att betjäna Sågmyrabygdens östra delar, Bengtsgårdarna och Gopa, samt byarna Tällberg och Solarvet i Åhls socken.

Läget var väl något av en kompromiss, nära landsvägen men där spåret går i en kurva och just i ingången på en längre 17 o/oo stigning. Höst och vinter innebar det ofta igångsättningsproblem för de tyngre lokdragna persontågen.

Hållplatskuren tillkom år 1931.

Efter GDJ uppgång i SJ 1948 ändrades namnet till Lillängsvägen då det hos SJ redan fanns en trafikplats med namnet Lillänget.

Ur avgiftssynpunkt betydde Lillänget länge 30 öre billigare pris på en ToR-biljett till Falun jämfört med Yllefabriken och Sågmyra station. Detta i sin tur gjorde att passagerare från samhälets västliga delar företog sig omaket att gå till och från Lillänget för att tjäna 30 öre eller på den tiden betalning för halv timmes arbete på fabriken."

Enligt Järnvägsdata ska hållplatsen ha tillkommit som ett s.k. stoppställe, som uppgraderades till en hållplats för rälsbussar på 1940-talet. Den ska först ha betecknats Vägbron vid Lillänget. Det tillhörde sällsyntheterna att en rälsbusshållplats utrustades med väntkur. Oftast bestod hållplatsen av en namnskylt, ett påstigningsmärke och en enkel plattform

Kilometertal

115,692
24,010

Signatur

Liäv

Socken

Bjursås

Kommun

Falu

Län

Kopparberg
Dalarna

Ändringsförslag till objektet Lillängsvägen hpr

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: wfÄÖTv